Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Atlantyda mit modernizm

KMT 2021 nr 4 Pobierz PDF

Agata Skała,

Atlantyda – fantazmat poetów i hochsztaplerów. Modernistyczne wizje literackie na tle fałszerstw epoki

Źródło: Agata Skała, Atlantyda – fantazmat poetów i hochsztaplerów. Modernistyczne wizje literackie na tle fałszerstw epoki, "Kultura - Media - Teologia", 2021( 48) nr 4, s. 344-366.

DOI: 10.21697/kmt.48.15

W artykule została podjęta kwestia atrakcyjności idei Atlantydy w kulturze. Wybrane utwory wczesnego modernizmu skonfrontowano z publicystycznymi, jako kontekst przyjmując projekty filozoficzne. Analiza tekstów poetyckich i nieliterackich pośrednio doprowadziła do odsłonięcia przez Autorkę sposobów aktualizowania atmosfery tajemnicy (w dziełach i wokół nich), immanentnie obecnej w pierwszej opowieści o „wyspie szczęśliwej”, której zagadkowe oblicze utrwalił Platon w dialogach Timaios i Kritias.

O autorach

Agata Skała

ORCID: 0000-0002-0427-0652

dr hab., prof. UMCS; teoretyk i historyk literatury. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej UMCS w Katedrze Historii Literatury Polskiej. Opublikowała książki: Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu (Wyd. Archidiecezjalne, Lublin 1998); Sztuka i wartości. O eseistyce Zygmunta Kubiaka (Wyd. UMCS, Lublin 2004); Adolf Dygasiński – niepoprawny pozytywista. Między tradycją a nowoczesnością (Wyd. UMCS, Lublin 2013). Autorka edycji krytycznej: Adolf Dygasiński, Opis imprezy wojennej Imć Pana Alberta Mi licerego, konsula, alias burmistrza biskupiego miasta Bodzantyna, contra insolentiam ty raniej króla szwedzkiego Karła Gostausa (Wyd. UMCS, Lublin 2020). Podejmuje badania z zakresu problematyki aksjologicznej w literaturze, sacrum w literaturze i sztuce, estety ki dzieła, filozoficznych aspektów literatury.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...