Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Agata Skała

ORCID: 0000-0002-0427-0652

dr hab., prof. UMCS; teoretyk i historyk literatury. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej UMCS w Katedrze Historii Literatury Polskiej. Opublikowała książki: Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu (Wyd. Archidiecezjalne, Lublin 1998); Sztuka i wartości. O eseistyce Zygmunta Kubiaka (Wyd. UMCS, Lublin 2004); Adolf Dygasiński – niepoprawny pozytywista. Między tradycją a nowoczesnością (Wyd. UMCS, Lublin 2013). Autorka edycji krytycznej: Adolf Dygasiński, Opis imprezy wojennej Imć Pana Alberta Mi licerego, konsula, alias burmistrza biskupiego miasta Bodzantyna, contra insolentiam ty raniej króla szwedzkiego Karła Gostausa (Wyd. UMCS, Lublin 2020). Podejmuje badania z zakresu problematyki aksjologicznej w literaturze, sacrum w literaturze i sztuce, estety ki dzieła, filozoficznych aspektów literatury.
Artykuły
 • Atlantyda – fantazmat poetów i hochsztaplerów. Modernistyczne wizje literackie na tle fałszerstw epoki
  KMT 48 / 2021
 • Informacje
  Numery

  Zobacz wszystkie numery

  Linki
  Inne informacje

  Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...