Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: alkoholizm kobieta pijaństwo

KMT 2020 nr 4 Pobierz PDF

Magdalena Kuran,

Barokowy kaznodzieja Antoni Węgrzynowicz o pijaństwie – konteksty kulturowe, socjologiczne i psychologiczne

Źródło: Magdalena Kuran, Barokowy kaznodzieja Antoni Węgrzynowicz o pijaństwie – konteksty kulturowe, socjologiczne i psychologiczne, "Kultura - Media - Teologia", 2020( 43) nr 4, s. 28-48.

DOI: 10.21697/kmt.43.2

Przedmiotem artykułu są cztery kazania barokowego kaznodziei, Antoniego Węgrzynowicza, dotyczące pijaństwa. Franciszkanin opisał je nie tylko uwzględniając kategorie moralne. Dostrzegał wpływ wielu czynników na powstawanie i utrwalanie się nałogu. Uwzględnił czynniki kulturowe (obyczaje; płeć), socjologiczne (pozycja społeczna) i psychologiczne (relacje społeczne; relacje rodzinne), które wpływają na nadużywanie alkoholu oraz popadnięcie w nałóg alkoholowy.

O autorach

Magdalena Kuran

ORCID: 0000-0001-6815-0011

adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się staropolskim kaznodziejstwem, m. in. Jakuba Wujka (Retoryka jako narzędzie perswazji w postyllografii polskiej XVI wieku (na przykładzie „Postylli katolicznej” Jakuba Wujka), Łódź 2007), Antoniego Węgrzynowicza, Gabriela Zawieszki, Ignacego K. Herki.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...