Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: zniewolenie

KMT 2019 nr 2

Karolina Klejewska,

O różnych formach zniewolenia w dramacie Bunia i Gris de ausencia Roberto (Tito) Cossy

Źródło: Karolina Klejewska, O różnych formach zniewolenia w dramacie Bunia i Gris de ausencia Roberto (Tito) Cossy, "Kultura - Media - Teologia", 2019( 37) nr 2, s. 107-120.

DOI: 10.21697/kmt.37.5

Głównym celem artykułu jest analiza dwóch dramatów Gris de ausencia i Bunia Roberto (Tito) Cossy w ujęciu kategorii zniewolenia. Autorka podejmuje próbę odczytania rożnych sensów i znaczeń zniewolenia w tych utworach, analizuje poszczególne przypadki zniewolenia, które stają się tym samym refleksją o uzależnieniach, widmach przeszłości, barierach w komunikacji interpersonalnej, daremnych wysiłkach w walce z zagładą, a także uwikłaniach historyczno-politycznych. Dramaty Cossy opisują też różne zniewolone formy relacji, np. relacje rodzinne czy zależność jednostki od władzy.. W każdym z nich zniewolenie realizuje się na swój własny sposób.

O autorach

Karolina Klejewska

ORCID: (nieznany)

absolwentka Studiów Filologiczno-Kulturoznawczych Europy Zachodniej na Uniwersytecie Warszawskim, autorka rozprawy doktorskiej pt.”El fenómeno de performatividad y transmedialidad en el teatro español contemporáneo: Rodrigo García y La Carnicería Teatro” (Hiszpański teatr współczesny wobec zjawiska performatywności i transmedialności: Rodrigo García i La Carnicería Teatro), pracuje w Katedrze Filologii Romańskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się współczesnym teatrem hiszpańskim i latynoamerykańskim. Publikowała m.in. w „Itinerarios” i „Estudios Hispánicos.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...