Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: barwa funkcje koloru kolor kultura

KMT 2011 nr 3 Pobierz PDF

Krzysztof Jurek,

Znaczenie symboliczne i funkcje koloru w kulturze

Źródło: Krzysztof Jurek, Znaczenie symboliczne i funkcje koloru w kulturze, "Kultura - Media - Teologia", 2011( 6) nr 3, s. 68-80.

DOI: 10.21697/kmt.6.5

Ludzie, tworząc kulturę od zawsze posługiwali się kolorem i barwą, nadając im szczególny sens i znaczenie. Zainteresowanie problematyką barw wynika z poszukiwania ich funkcji psychologicznych i socjologicznych w życiu, w pracy ludzkiej oraz z pragnienia racjonalnego wykorzystania tych funkcji. Niniejszy artykuł ma charakter teoretyczny (stanowiska teoretyczne opatrzone są przykładami), ukazuje rolę i funkcje koloru w kulturze oraz jego symbolikę. Artykuł podzielony jest na dwie części: dotyka świeckiego i religijnego rozumienia symboliki koloru. Podsumowanie artykułu jest próbą systematyzacji omawianych funkcji. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia kształtowania tożsamości jednostkowej i zbiorowej za pomocą koloru, wykorzystania koloru w reklamie, różnic w postrzeganiu koloru w różnych kulturach, a także jakie znaczenie ma kolor i jego symbolika w chrześcijaństwie.

O autorach

Krzysztof Jurek

ORCID: (nieznany)

magister socjologii, licencjat politologii, od roku 2010 asystent w Katedrze Socjologii Kultury Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, kierowanej przez prof. dr hab. Leona Dyczewskiego; pracownik naukowo-dydaktyczny, prowadzący zajęcia ze statystki; zainteresowania badawcze: zagadnienia tożsamości społeczno – kulturowej, narodowej, etnicznej, religijnej, analiza statystyczna, komunikacja międzykulturowa, media a kultura.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...