Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Facebook Twitter humor internet nowe media social media

KMT 2015 nr 3 Pobierz PDF

Paweł Ochwat,

Zjawisko humoru a nowoczesne technologie komunikacyjne. Analiza źródeł tworzenia i kanałów przekazu treści humorystycznych

Źródło: Paweł Ochwat, Zjawisko humoru a nowoczesne technologie komunikacyjne. Analiza źródeł tworzenia i kanałów przekazu treści humorystycznych, "Kultura - Media - Teologia", 2015( 22) nr 3, s. 33-52.

DOI: 10.21697/kmt.22.3

Prezentowany artykuł stanowi próbę przyjrzenia się zjawisku humoru w nowym środowisku, jakim jest Internet i urządzenia mobilne z dostępem do Sieci. Próbę przeglądu form i przejawów treści humorystycznych dokonano ze względu na źródło tworzenia i kanały przekazywania treści humorystycznych w oparciu o nowoczesne technologie komunikacyjne.

O autorach

Dr Paweł Ochwat

ORCID: (nieznany)

adiunkt w Zakładzie Teorii i Metodyki WF, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą: dyscypliny i kontroli klasy w procesie dydaktyczno-wychowawczym, agresji szkolnej i wirtualnej w środowisku szkolnym oraz wykorzystanie zjawiska humoru w procesie nauczania i wychowania. Wykładowca w PWSZ w Oświęcimiu, pracuje również jako nauczyciel w szkole gimnazjalnej w Krakowie.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...