Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Apokalipsa cierpienie dialog etyka komunikacja konflikt kultura polityka postawa wojna wspólnota

KMT 2016 nr 1 Pobierz PDF

Małgorzata Pyć,

Współczesne zagrożenia dla budowania „kultury pokoju” na arenie międzynarodowej

Źródło: Małgorzata Pyć, Współczesne zagrożenia dla budowania „kultury pokoju” na arenie międzynarodowej, "Kultura - Media - Teologia", 2016( 24) nr 1, s. 22-39.

DOI: 10.21697/kmt.24.2

„Kultura pokoju” jest pojęciem bardzo szerokim, odnoszącym się do wszystkich sfer życia ludzkiego. Zasady pokojowego współżycia znajdują swoje szczególne zastosowanie na arenie międzynarodowej. Jednak zagrożeniem dla budowania „kultury pokoju” pozostają różne formy przemocy i agresji, wśród których za szczególnie niebezpieczne można uznać zjawisko terroryzmu. Dlatego w niniejszym artykule ukazana zostanie istota „kultury pokoju” i jej cechy charakterystyczne. Swoje uzasadnienie znajdzie teza zakładająca, że terroryzm pozostaje największym zagrożeniem dla budowania „kultury pokoju” na arenie międzynarodowej. Przedstawione zostaną także kryteria, na podstawie których przeciwdziałanie terroryzmowi można uznać za „wojnę sprawiedliwą”. Na koniec ukazana zostanie koncepcja ingerencji humanitarnej.

O autorach

mgr lic. Małgorzata Pyć

ORCID: (nieznany)

absolwentka studiów magisterskich z zakresu teologii, ukończonych na Wydziale Teologii KUL pracą magisterską pt. „Rola autorytetu w formacji sumienia w publikacjach ks. prof. Seweryna Rosika”, napisaną pod kierunkiem ks. prof. Tadeusza Zadykowicza. Obecnie doktorantka czwartego roku teologii moralnej. W obszarze jej naukowych zainteresowań znajduje się zagadnienie formacji sumienia, pneumahagijnego wymiaru moralności chrześcijańskiej oraz współczesnego kontekstu dla teologii moralnej. Kontakt: malgorzatapy@gmail.com
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...