Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Jan Glica listy literatura emigracyjna reportaż

KMT 2020 nr 2 Pobierz PDF

Sylwia Wójcik,

Z listów i reportaży ks. Jana Glicy

Źródło: Sylwia Wójcik, Z listów i reportaży ks. Jana Glicy, "Kultura - Media - Teologia", 2020( 41) nr 2, s. 209-225.

DOI: 10.21697/kmt.41.10

Tematem mojej wypowiedzi uczyniłam problem relacji misjonarza Jana Glicy, polskiego migranta w Brazylii, z przedstawicielami rdzennej ludności stanu Paraná. Wydobyłam znaczenie cezur, które wpisane są w naturę tych relacji. Zwróciłam także uwagę na różnice w odbiorze przyrody polskiej i brazylijskiej. Oczarowany misjami. Listy z Brazylii Jana Glicy to książka zawierająca zarówno zapis osobistych losów narratora, jak i historie spotkanych przez niego ludzi. Reportaże i listy, z których składa się tom, ukazują codzienność pracy duszpasterskiej misjonarza. Dzięki hetorogenicznej formie i wymogom autentyzmu wskazane teksty są źródłem cennych poznawczo spostrzeżeń na temat losów dwudziestowiecznego imigranta w Brazylii. Chociaż wpisują się w kanon literatury emigracyjnej, to zajmują osobne miejsce. Dzieje się tak przede wszystkim za sprawą odmiennej motywacji wyjazdu i celów, które przyświecały decyzji o migracji. Jan Glica opuścił Polskę nie pod wpływem przymusu, ale z uwagi na ewangelizacyjną misję wynikającą z posługi kapłańskiej. Wraz ze zmianą motywu wyjazdu rekonfiguracji ulega całość doświadczeń podmiotu wpływających na kształt aktu rozpoznania otaczającej rzeczywistości. Motyw emigracji funkcjonujący w rodzimej kulturze zostaje zmodyfikowany, a proces ten znajduje odzwierciedlenie w budowie dzieła literackiego.

O autorach

Sylwia Wójcik

ORCID: 0000-0002-8209-5810

doktorantka literaturoznawstwa na Uniwersytecie Rzeszowskim. Autorka pracy magisterskiej Polonia brazylijska w publicystyce ks. Zdzisława Malczewskiego, która została przetłumaczona na język portugalski i w całości wydana przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego i Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego (2016). Przygotowuje rozprawę doktorską na temat prozy Jana Krawczyka. Jej zainteresowania naukowe obejmują literaturę emigracyjną, współczesne metodologie badań literackich, a także dydaktyczne aspekty literatury.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...