Słowa kluczowe: Dziennikarstwo kompetencje językowe kompetencje medialne prasa prawda publicystyka rozmowa

KMT 2020 nr 1 Pobierz PDF

Robert Nęcek,

Prymas Stefan Wyszyński jako mistrz komunikacji. Analiza skonfiskowanego wywiadu prasowego „Katolicyzm w obliczu zagadnień współczesności” udzielonego red. Jerzemu Turowiczowi z zamiarem publikacji w "Tygodniku Powszechnym"

Źródło: Robert Nęcek, Prymas Stefan Wyszyński jako mistrz komunikacji. Analiza skonfiskowanego wywiadu prasowego „Katolicyzm w obliczu zagadnień współczesności” udzielonego red. Jerzemu Turowiczowi z zamiarem publikacji w "Tygodniku Powszechnym", "Kultura - Media - Teologia", 2020( 40) nr 1, s. 152-165.

DOI: 10.21697/kmt.40.7

Prymas Stefan Wyszyński był mistrzem komunikacji. Jako redaktor pism i dziennikarz znał wartość słowa i międzyludzkiej komunikacji. Posiadał wyjątkowe kompetencje komunikacyjne i językowe. W swoich wystąpieniach, wywiadach i rozmowach był profesjonalistą. Mając zamiłowanie do języka polskiego potrafił wysławiać się piękną polszczyzną, cytując polskich pisarzy i poetów dla poparcia swoich tez, co dodawało jego słowu jeszcze większej siły i uznania. Kiedy po wojnie został mianowany Prymasem Polski umiejętności dziennikarskie wykorzystywał w przepowiadaniu nauki Kościoła, a gdy zaszła taka konieczność udzielał wywiadów dla prasy kościelnej. Skonfiskowana rozmowa z Jerzym Turowiczem dla „Tygodnika Powszechnego” była potraktowana jako niebezpieczna z punktu widzenia ideologicznego i komunikacyjnego. Kardynał przypomniał w niej Kościołowi podstawowe społeczne reguły, które nie były na rękę rządzącym.

O autorach

Robert Nęcek

ORCID: 0000-0001-8576-9908

Robert Nęcek – ksiądz archidiecezji krakowskiej, doktor habilitowany nauk społecznych, kierownik Katedry Edukacji Medialnej w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Konsultor Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski. W latach 2005–2016 rzecznik prasowy Archidiecezji Krakowskiej. Na wniosek Komisji ds. Nagród Rektorskich UPJPII rektor przyznał mu nagrodę za wybitne osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne (2010, 2017). Autor wielu artykułów i książek naukowych w Polsce, Niemczech, Austrii, na Słowacji, w Indiach, Hiszpanii i we Włoszech. Wymieniony przez rektora UP JPII jako należący do 23 pracujących na tejże uczelni nauczycieli akademickich, którzy uzyskali najwyższe wyniki w ramach oceny wydziałowej za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2016 roku. Wyróżniony medalem Mater Verbi. W 2016 roku odznaczony złotą odznaką św. Floriana Mazovia II klasy za wyjątkową skuteczność i kompetencje medialne. Laureat nagrody Feniksa Specjalnego 2017.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...