Słowa kluczowe: Podróże apostolskie

KMT 2017 nr 4 Pobierz PDF

Marcin Wrzos OMI,

Zagraniczne podróże apostolskie papieża Franciszka w najważniejszych krajowych portalach internetowych cz. II (rok 2015)

Źródło: Marcin Wrzos OMI, Zagraniczne podróże apostolskie papieża Franciszka w najważniejszych krajowych portalach internetowych cz. II (rok 2015), "Kultura - Media - Teologia", 2017( 31) nr 4, s. 140-179.

DOI: 10.21697/kmt.31.9

Kościół w swojej działalności posługiwał się i posługuje mediami. Na początku czasopismami, radiem, telewizją, aż w końcu internetem. To ostatnie medium dość skutecznie wypiera wcześniej używane i staje się miejscem komunikowania myśli. W podjętych badaniach poddano analizie najważniejsze portale opiniotwórcze w Polsce (www.onet.pl, www.wp.pl, www.interia.pl, www.gazeta.pl, www.o2.pl i www.fakt.pl) pod względem publikowania tekstów dotyczących pierwszych sześciu zagranicznych podróży apostolskich papieża Franciszka. Zbadano liczbę, jakość, rodzaj i czas publikacji, a także wyciągnięto wnioski pastoralne. Część II badań dotyczy roku 2015.

O autorach

Ks. dr Marcin Wrzos OMI

ORCID: (nieznany)

ks. dr Marcin Wrzos OMI (ur. 1977 r.), prezbiter, misjonarz oblat Maryi Niepokalanej; doktor teologii o specjalności misjologia i t. środków społecznego przekazu UKSW (2013), ukończył studia z nauk politycznych i dziennikarstwa UAM (2008) i polonistyki UJ (2016). Autor artykuł dotyczących misji w środkach społecznego przekazu i wykorzystania środków społecznego przekazu na misjach. Bada internet w kontekście obecności w nim Kościoła. Autor trzech książek naukowych: „Polskie czasopisma misyjne po II wojnie światowej. Studium misjologiczno – prasoznawcze”, „Bibliografia polskich czasopism misyjnych. Lata 1945-2013” oraz „Oblates missionary press in Europe” (redaktor). Kieruje wydawnictwem “Misyjne Drogi”. Kontakt: marcinwrzos@oblaci.pl
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...