Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: dzieci edukacja medialna gender medioznawstwo męskość młodzież tożsamość

KMT 2013 nr 4 Pobierz PDF

Katarzyna Siewicz,

Wpływ przekazu medialnego na współczesny wzorzec męskości a implikacje dla edukacji

Źródło: Katarzyna Siewicz, Wpływ przekazu medialnego na współczesny wzorzec męskości a implikacje dla edukacji, "Kultura - Media - Teologia", 2013( 15) nr 4, s. 8-21.

DOI: 10.21697/kmt.15.1

Współczesna kultura tworzy wiele aspektów życia, którym muszą sprostać współcześni mężczyźni. Wymogi im stawiane sprawiają, że poświęcają oni coraz więcej czasu swojemu ciału oraz stylowi życia. Środki masowego przekazu sprawiają, że współczesny mężczyzna jest pod ciągłą obserwacją oraz kontrolą, wszelki błąd jest od razu dostrzegany. Dodatkowo, media pokazują jaką drogę powinien mężczyzna obrać, aby stać się bardziej męskim przy użyciu kobiecych atrybutów – kosmetyków, perfum, modnego ubioru. Współcześnie męskość podlega feminizacji. Mężczyzna ślepo dąży za promowanymi w mediach ideałami męskości, zapominając o swojej tożsamości. W konsekwencji, „esencję” mężczyzny stanowi tylko i wyłącznie jego płeć biologiczna. Zanikają widoczne różnice płciowe, nastaje era płci androgynicznej. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie propagowanego przez media wzorca męskości w zestawieniu z rzeczywistymi oczekiwaniami kobiet. Wyniki analiz zostały przedstawione w badaniach własnych. Ponadto, ukazana zostanie konieczność wprowadzenia odpowiednio skonstruowanych programów edukacyjnych adekwatnych do wymogów współczesnej kultury.

O autorach

mgr Katarzyna Siewicz

ORCID: (nieznany)

mgr Katarzyna Siewicz jest doktorantką na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie na Wydziale Nauk Społecznych. Jej zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień, takich jak: gender, pedagogika i polityka społeczna.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...