Słowa kluczowe: Dziennikarstwo Irak Jugosławia Kosowo barbarzyństwo cierpienie historia informacja wojna

KMT 2015 nr 1 Pobierz PDF

Marcin Poletyło,

Jugosławia 1999, Irak 2003. Obraz wojny w podręcznikach do historii dla szkół ponadgimnazjalnych

Źródło: Marcin Poletyło, Jugosławia 1999, Irak 2003. Obraz wojny w podręcznikach do historii dla szkół ponadgimnazjalnych, "Kultura - Media - Teologia", 2015( 20) nr 1, s. 104-126.

W artykule podjęta została problematyka współczesnego dyskursu dotyczącego wojny na przykładzie fragmentów podręczników do nauczania historii dotyczących bombardowań Jugosławii w 1999 roku oraz inwazji na Irak w 2003 r. Przedstawiane w nich wydarzenia i procesy historyczne często są interpretowane w sposób zideologizowany, za pomocą narracji propagowanych przez zaangażowane w te konflikty państwa zachodnie. Sposób prezentacji problematyki wskazuje, że źródłem informacji dla autorów podręczników są raczej środki masowego przekazu niż publikacje naukowe. Autor wskazuje, jak dominujące medialne schematy narracyjne przenikają do programów nauczania historii oraz jak kształtują społeczne wyobrażenia dotyczące wojny.

Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...