Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Polska Wizerunek komercjalizacja marketing prawo prawo sportowe prawo własności intelektualnej sport

KMT 2014 nr 1

Kamil Szpyt,

Prawna problematyka eksploatacji wizerunku członka kadry narodowej przez polski związek sportowy

Źródło: Kamil Szpyt, Prawna problematyka eksploatacji wizerunku członka kadry narodowej przez polski związek sportowy, "Kultura - Media - Teologia", 2014( 16) nr 1, s. 77-99.

DOI: 10.21697/kmt.16.6

W treści niniejszego artykułu przedstawiono prawną problematykę eksploatacji wizerunku sportowca, członka kadry narodowej, przez polski związek sportowy. Omówiono w nim kompleksowo wszystkie najistotniejsze wątpliwości rodzące się na gruncie prawnej interpretacji art. 14 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, przy uwzględnieniu ustaleń doktryny i orzecznictwa. W opracowaniu nie zabrakło również wyjaśnienia samego pojęcia „wizerunku”, zakresu prawa do wizerunku oraz podmiotu do niego uprawnionego.

O autorach

mgr Kamil Szpyt

ORCID: (nieznany)

mgr Kamil Szpyt jest aplikantem radcowskim w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie. Jako prelegent wystąpił na kilkunastu konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych. Jest również autorem lub współautorem szeregu artykułów z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa konstytucyjnego i prawa mediów.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...