Słowa kluczowe: Malina Prześluga

KMT 2017 nr 4 Pobierz PDF

Marzenna Wiśniewska,

Przepisywanie Genesis w najnowszym dramacie polskim dla dzieci i młodzieży

Źródło: Marzenna Wiśniewska, Przepisywanie Genesis w najnowszym dramacie polskim dla dzieci i młodzieży, "Kultura - Media - Teologia", 2017( 31) nr 4, s. 80-92.

W pierwszej dekadzie XXI w. na łamach „Nowych Sztuk dla Dzieci i Młodzieży” ukazało się kilka dramatów poddających strategii przepisywania opowieści biblijne. Autorów najnowszych sztuk Biblia interesuje jako źródło historii o kondycji człowieka i inspiracja do stawiania śmiałych pytań, wyrażania wątpliwości, snucia alternatywnych opowieści. Niniejszy artykuł jest studium dwóch polskich dramatów dla młodego odbiorcy, które tworzą nowe dramaturgiczne wersje początków księgi Genesis: Pierwszy człowiek świata Marii Wojtyszko oraz Nic, Dzika Mrówka, Adam i Ewa Maliny Prześlugi. W centrum rozważań jest analiza strategii dramaturgicznych, którym poddana zostaje biblijna opowieść, takich jak: dekompozycja wzorca narracyjnego, gry językowe czy rekontekstualizacja statusu ontologicznego i zachowań bohaterów oraz modyfikacja symboli i znaczeń. Chociaż w efekcie przepisywania omawiane dramaty są dalekie od biblijnego wzorca, przyczyniają się do odświeżenia opowieści i odnowienia relacji między tekstem biblijnym a wyobraźnią młodych ludzi.

Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...