Słowa kluczowe: Malina Prześluga

KMT 2017 nr 4 Pobierz PDF

Marzenna Wiśniewska,

Przepisywanie Genesis w najnowszym dramacie polskim dla dzieci i młodzieży

Źródło: Marzenna Wiśniewska, Przepisywanie Genesis w najnowszym dramacie polskim dla dzieci i młodzieży, "Kultura - Media - Teologia", 2017( 31) nr 4, s. 80-92.

DOI: 10.21697/kmt.31.5

W pierwszej dekadzie XXI w. na łamach „Nowych Sztuk dla Dzieci i Młodzieży” ukazało się kilka dramatów poddających strategii przepisywania opowieści biblijne. Autorów najnowszych sztuk Biblia interesuje jako źródło historii o kondycji człowieka i inspiracja do stawiania śmiałych pytań, wyrażania wątpliwości, snucia alternatywnych opowieści. Niniejszy artykuł jest studium dwóch polskich dramatów dla młodego odbiorcy, które tworzą nowe dramaturgiczne wersje początków księgi Genesis: Pierwszy człowiek świata Marii Wojtyszko oraz Nic, Dzika Mrówka, Adam i Ewa Maliny Prześlugi. W centrum rozważań jest analiza strategii dramaturgicznych, którym poddana zostaje biblijna opowieść, takich jak: dekompozycja wzorca narracyjnego, gry językowe czy rekontekstualizacja statusu ontologicznego i zachowań bohaterów oraz modyfikacja symboli i znaczeń. Chociaż w efekcie przepisywania omawiane dramaty są dalekie od biblijnego wzorca, przyczyniają się do odświeżenia opowieści i odnowienia relacji między tekstem biblijnym a wyobraźnią młodych ludzi.

O autorach

Marzenna Wiśniewska

ORCID: 0000-0001-7126-2102

Marzenna Wiśniewska – adiunkt w Zakładzie Dramatu i Teatru, Katedra Kulturoznawstwa UMK w Toruniu. W latach 2001–2011 kierowniczka literacka Teatru Baj Pomorski w Toruniu. Zainteresowania badawcze: estetyka teatru lalek, teatr i dramat dla dzieci i młodzieży, teatr i performans, mediatyzacja teatru, pedagogika teatru, animacja kultury i zarządzanie w kulturze. Współredaktorka książek, m.in.: Teatr wśród mediów, Toruń 2015, Teatr i dramat dla dzieci i młodzieży, Toruń 2016. Współpracuje z czasopismami: „Teatr Lalek”, „Teatr”. Adres e-mail: marzennaw@umk.pl
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...