Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: humanizm konwergencja kultura medioznawstwo polityka kulturalna postęp techniczny teologia kultury teologia mediów

KMT 2016 nr 2 Pobierz PDF

Magdalena Kap,

Muzeum w dobie konwergencji i nowych mediów – nowe trendy, nowe technologie, nowe możliwości

Źródło: Magdalena Kap, Muzeum w dobie konwergencji i nowych mediów – nowe trendy, nowe technologie, nowe możliwości, "Kultura - Media - Teologia", 2016( 25) nr 2, s. 100-132.

DOI: 10.21697/kmt.25.8

Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz cyfryzacja mediów przyczyniły się do powstania nowych możliwości w zakresie udostępniania dziedzictwa kulturowego szerokiej publiczności, wzbudzania zainteresowania eksponatami muzealnymi, przekazywania wiedzy oraz zachęcania do ponownych odwiedzin. Celem niniejszego tekstu jest analiza praktycznych konsekwencji przemian, jakie zachodzą w funkcjonowaniu muzeów w perspektywie kultury konwergencji oraz wyzwań, jakie się z tym wiążą. W artykule odwołano się do różnorodnych zastosowań nowych mediów i technologii cyfrowych wykorzystywanych w muzeach na świecie i w Polsce. Postawiono tezę badawczą, że procesy konwergencji wpływają na kształt ekspozycji muzealnych, a nowe media likwidują bariery w komunikacji na poziomie: instytucja muzealna – zwiedzający, co wpływa na wzrost frekwencji w placówkach.

O autorach

mgr lic. Magdalena Kap

ORCID: (nieznany)

absolwentka kulturoznawstwa oraz edukacji medialnej i dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie doktorantka Wydziału Teologii UKSW. W swych badaniach zajmuje się procesami mediatyzacji i wirtualizacji kultury oraz zagadnieniami dotyczącymi współczesnych praktyk upowszechniania wartości kulturalnych z perspektywy etycznej i aksjologicznej. Kontakt: kap.magdalena@gmail.com
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...