Słowa kluczowe: Analiza języka Więzienie medioznawstwo

KMT 2011 nr 2 Pobierz PDF

Marta Jarosz,

Więzienie w krzywym zwierciadle tekstów medialnych

Źródło: Marta Jarosz, Więzienie w krzywym zwierciadle tekstów medialnych, "Kultura - Media - Teologia", 2011( 5) nr 2, s. 33-45.

DOI: 10.21697/kmt.5.3

Celem podjętych badań było zweryfikowanie tezy o tym, że teksty medialne, w których porusza się tematykę szeroko pojmowanego więziennictwa i życia w zakładach karnych, nie dostarczają odbiorcy informacji, które pozwoliłyby całościowo, a przede wszystkim wielowymiarowo poznać omawiany fragment rzeczywistości. W związku z tym, że dziennikarze często koncentrują się na podobnych i, co ważne, tylko wybranych aspektach więziennej rzeczywistości, pomijając jednocześnie inne, obraz zamkniętego świata, który wyrabia sobie odbiorca tych publikacji, jest daleki od tego, który funkcjonuje w świadomości samych skazanych. Media wpływają zatem na to, jak myślą o więzieniu ludzie, którzy nigdy w nim nie przebywali, ale w związku z tym, że wpływ, o którym mowa, powoduje powstawanie wypaczonego obrazu więziennej rzeczywistości, trudno oceniać go pozytywnie.

O autorach

Dr Marta Jarosz

ORCID: (nieznany)

Marta Jarosz – absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 2004 roku uzyskała tytuł magistra dziennikarstwa i komunikacji społecznej, a w kwietniu 2010 roku obroniła rozprawę doktorską na temat „Językowy obraz świata więziennego a rzeczywistość więzienna w tekstach współczesnych mediów”.<p>Od 2005 roku związana z Instytutem Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (adiunkt od roku 2010). Prowadzi także zajęcia z zakresu stylistyki praktycznej i języka wypowiedzi dziennikarskiej w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. </p> <p>Czynny dziennikarz z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Od 2009 roku pasjonatka dziennikarstwa internetowego i optymalizacji publikacji elektronicznych – aktualnie dziennikarka działu projektów internetowych w wydawnictwie Infor. </p> <p>Zainteresowania badawcze: zjawisko i język podkultury więziennej, statystyka językoznawcza, poprawność językowa i stylistyczna, język mediów.</p>
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...