Słowa kluczowe: Girard

KMT 2017 nr 4 Pobierz PDF

Bartosz Wieczorek,

Kryptoteologiczna wizja świata w filmie „Ga-ga. Chwała bohaterom” Piotra Szulkina w świetle teologii wizualnej

Źródło: Bartosz Wieczorek, Kryptoteologiczna wizja świata w filmie „Ga-ga. Chwała bohaterom” Piotra Szulkina w świetle teologii wizualnej, "Kultura - Media - Teologia", 2017( 31) nr 4, s. 20-38.

W artykule dokonana zostaje teologicznofilmowa analiza dzieła „Ga-ga. Chwała bohaterom” Piotra Szulkina. Jej celem jest wydobycie kryptoteologicznej wizji świata zawartej w tym filmie przez zestawienie jej z teologią chrześcijańską rozumianą jako określona koncepcja świata. Ważnym punktem odniesienia będzie myśl postsekularna, która u podstaw każdego nawet najbardziej zsekularyzowanego sposobu myślenia dostrzega ukryty wybór natury teologicznej. Na wstępie przedstawione zostanie rozumienie pojęcia „teologia” oraz „kryptoteologia”. Następnie dokonana zostanie analiza czasu i przestrzeni przedstawionych w filmie. Istotnym aspektem podjętych rozważań będzie aplikacja do analizy filmu koncepcji spektaklu G. Deborda. W podsumowaniu przeanalizowana zostanie fundamentalna dla podejmowanego tematu koncepcja ofiary zawarta w filmie i odniesiona do koncepcji R. Girarda.

Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...