Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Kard. Stefan Wyszyński ewangelizacja kultura personalizm postmodernizm

KMT 2021 nr 3 Pobierz PDF

Ryszard Ficek,

Faith, Culture and a Human Person in the Thought of Cardinal Stefan Wyszyński

Źródło: Ryszard Ficek, Faith, Culture and a Human Person in the Thought of Cardinal Stefan Wyszyński, "Kultura - Media - Teologia", 2021( 46) nr 3, s. 135-159.

DOI: 10.21697/kmt.46.7

Niniejszy artykuł ukazuje specyfika i wielowymiarowy charakter personalistycznej koncepcji Stefana Wyszyńskiego w odniesieniu do chrześcijańskiej wizji zaangażowania w kulturę. W tym kontekście zwrócono uwagę na to, w jakim zakresie główne założenia personalizmu mogą stanowić podstawę do kształtowania kultury, zwłaszcza w odniesieniu do współczesnej rzeczywistości (post)-modernistycznej? Przeprowadzona w powyższym artykule analiza kultury pozwala ukazać omawianą problematykę w kategoriach powołania skierowanego do każdego człowieka. Dzięki uwypukleniu takich elementów jak: osoba ludzka, rodzina, naród, państwo, społeczność międzynarodowa, integralnie rozumiana kultura, ekonomia i polityka, a także Kościół głoszący powszechne orędzie zbawienia, personalistyczna wizja kultury wykazuje charakter prakseologiczny, zakorzeniony w konkretnej ludzkiej egzystencji i ukierunkowany na wymiar stwórczo-zbawczy. Umożliwia to nie tylko bezpośrednie włączenie się osoby ludzkiej w nurt zachodzących przemian cywilizacyjno-kulturowych, ale równocześnie pozwala człowiekowi odkryć właściwe miejsce w dynamicznie zmieniających się realiach współczesnego świata.

O autorach

Ryszard Ficek

ORCID: 0000-0001-5238-6767

ks. dr hab. Ryszard Ficek ST.D. Wieloletni wykładowca teologii moralnej, katolickich nauk społecznych i nauk politycznych w Jordan University College/Tanzania. Ksiądz katolicki inkardynowany do diecezji Rockville Center/NY. Zainteresowania badawcze: teologia moralna, antropologia kulturowa, historia Kościoła, stosunki międzynarodowe. Najnowsze publikacje książkowe: Tanzania: narodziny i funkcjonowanie państwa, Toruń: Wydawnictwo Marszałek 2007; Chrześcijanie w życiu społeczno-politycznym: analiza stosowana antropologii teologicznej kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, Toruń: Wydawnictwo Marszałek 2020; Zaangażowanie chrześcijan w życie publiczne w kontekście nauczania kardynała Stefana Wyszyńskiego, Lublin: Gaudium 2020; Prymas Tysiąclecia: Kardynał Stefan Wyszyński, Życie i dziedzictwo, Toruń: Wydawnictwo Marszałek 2021.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...