Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: ateizm dechrystianizacja religia społeczności wirtualne

KMT 2016 nr 2

Paulina Chmiel-Antoniuk,

Komercjalizacja i popularyzacja treści religijnych na przykładzie vodoun*

Źródło: Paulina Chmiel-Antoniuk, Komercjalizacja i popularyzacja treści religijnych na przykładzie vodoun*, "Kultura - Media - Teologia", 2016( 25) nr 2, s. 198-215.

DOI: 10.21697/kmt.25.14

Wraz z postępującymi przeobrażeniami społeczno-kulturowymi, komercjalizacja vodoun spowodowała wejście w obieg kultury popularnej. Vodoun w kulturze masowej zaczęło być kojarzone z tradycjami szamanizmu, zombie i lalkami voodoo, wpisując się  na stałe w ramy kultury okrucieństwa i alien-nacji czyli mody na to, co odrzucone i wykluczone. Poprzez analizę materiałów wizualnych - filmów, gier produkcji amerykańskiej, nawiązujących do vodoun, poszukiwałam odpowiedzi na pytanie czy popularyzacja vodoun  prowadzi do trywializacji i desakralizacji treści religijnych i kształtowania modelu sprywatyzowanej niewidzialnej religii. Z przeprowadzonych analiz wynika, że komercjalizacja  vodoun spowodowała spłycenie treści oraz odarcie obrzędowości ze sfery sacrum. Tradycje i obrzędy obecne w kulturze magicznej przeniesione do kultury popularnej, ulegają desakralizacji, stając się rodzajem usług i formą rozrywki. 

O autorach

mgr Paulina Chmiel-Antoniuk

ORCID: (nieznany)

doktorantka na Akademii Pedagogiki Specjalnej, absolwentka filologii ukraińskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Studia filologiczne o specjalności literaturoznawstwo ukończyła w 2011 r., pisząc pracę magisterską w Katedrze Ukrainistyki pod kierunkiem prof. Valentyny Sobol. Tematyka pracy dotyczyła ukraińskiego feminizmu i psychoanalizy kobiecej osobowości na podstawie powieści Dzwinka Niły Zborowskiej. Od 2009 r. aktywnie uczestniczyła w działaniach Studenckiego Koła Naukowego. Głównym obszarem zainteresowań naukowych jest kultura karaibska, edukacja wielokulturowa, socjologia kultury, religia vodoun i jej edukacyjny wymiar. Od października 2014 r w ramach studiów doktoranckich pod kierunkiem dr. hab. Barbary Pasamonik i promotor pomocniczej dr Urszuli Markowskiej – Manista przygotowuje rozprawę doktorską na temat: Edukacja dziecka jako miejsce konfliktu kulturowego. Badania etnopedagogiczne na terenie Jacmel, Haiti. Kontakt: paulina.chmiel33@gmail.com
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...