Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Bóg duchowieństwo duchowość ewangelizacja katecheza kościół sekty wspólnota

KMT 2015 nr 3 Pobierz PDF

Dariusz Żuk-Olszewski,

„Užiť si Boha“ alebo niekoľko viet o rizikách postmodernej zážitkovej religiozity v katolíckom charizmatickom hnutí

Źródło: Dariusz Żuk-Olszewski, „Užiť si Boha“ alebo niekoľko viet o rizikách postmodernej zážitkovej religiozity v katolíckom charizmatickom hnutí, "Kultura - Media - Teologia", 2015( 22) nr 3, s. 124-136.

DOI: 10.21697/kmt.22.8

Cechą charakterystyczną w postmodernistycznym społeczeństwie jest podkreślanie kluczowego znaczenia emocji i doświadczeń w każdej dziedzinie życia ludzkiego. Sfera życia duchowego nie stanowi wyjątku. W percepcji postmodernistycznego modelu człowieka zadowolonego emocja i wrażenie stają się jedynym kryterium, poprzez które weryfikuje się skuteczność i dokładność różnych projektów życiowych. Rozważając głębiej, w dziedzinie duchowości okazuje się, że emocjonalizm odrzuca transcendencję Boga i często Go degraduje z osobowej przyczyny każdej istoty do roli pozytywnej emocji. Taka emocjonalistyczna postawa wobec życia w ponowoczesnym wieku wpisuje się w istotny sposób w szereg negatywnych tendencji w rozwoju społeczeństwa. Zjawisko emocjonalnego doświadczenia jest obecnie w niektórych środowiskach powszechnie przedstawiane jako kryterium dla oceny żywotności wiary. Wydaje się, że postmodernistyczna religijność współczesnych chrześcijan Zachodu jest często oparta na nieprawdziwym stwierdzeniu, iż „Bóg istnieje, gdy Go odczuwasz. Masz prawo do ´cieszenia się Bogiem´.“ Autor chce zaprezentować swoje spojrzenie na zjawisko doświadczenia emocjonalnego przy wybranych praktykach religijnych w środowisku Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej jako teolog, który pragnie problem widzieć z perspektywy katolickiej ortodoksji i ortopraksji. Celem pracy nie jest podważenie miejsca emocji jako takich w życiu duchowym chrześcijanina, autor jednak pragnie zwrócić uwagę na pewne negatywne tendencje, które dzisiaj istnieją w Katolickiej Odnowie Charyzmatycznej i można je oceniać jako niebezpieczne.

O autorach

Dr Dariusz Żuk-Olszewski

ORCID: (nieznany)

Dr Dariusz Żuk-Olszewski (ur. 1974 r.)– pracownik Katedry Studiów Religijnych Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Konstantyna Filozofa w Nitrze, Słowacja. Studia teologiczne ukończył na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie, doktorat w zakresie teorii nauczania religii obronił na Katedrze Katechetyki i Teologii Praktycznej Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Katolickiego w Rużomberoku na podstawie rozprawy doktorskiej zatytułowanej Apostolat i dzieło katechetyczne św. Maksymiliana M. Kolbego. W pracy naukowo-dydaktycznej skupia się na katechetyce, zagadnieniach nowoczesnej historii Kościoła w krajach postkomunistycznych, teologii praktycznej związanej z duszpasterstwem młodzieży i rodzin. W latach 1991-2007 był redaktorem naczelnym słowackiej edycji czasopisma Rycerz Niepokalanej (Rytier Nepoškvrnenej). Publikuje w mediach katolickich (np. czeskie czasopismo Immaculata – Neposkvrněná, czasopismo specjalistyczne poświęcone zagadnieniu świata sekt – Rozmer). Członek-korespondent Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, członek Rady Redakcyjnej czasopisma Rozmer. Email: dzukolszewski@ukf.sk
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...