Słowa kluczowe: Bóg duchowieństwo duchowość ewangelizacja katecheza kościół sekty wspólnota

KMT 2015 nr 3 Pobierz PDF

Dariusz Żuk-Olszewski,

„Užiť si Boha“ alebo niekoľko viet o rizikách postmodernej zážitkovej religiozity v katolíckom charizmatickom hnutí

Źródło: Dariusz Żuk-Olszewski, „Užiť si Boha“ alebo niekoľko viet o rizikách postmodernej zážitkovej religiozity v katolíckom charizmatickom hnutí, "Kultura - Media - Teologia", 2015( 22) nr 3, s. 124-136.

Cechą charakterystyczną w postmodernistycznym społeczeństwie jest podkreślanie kluczowego znaczenia emocji i doświadczeń w każdej dziedzinie życia ludzkiego. Sfera życia duchowego nie stanowi wyjątku. W percepcji postmodernistycznego modelu człowieka zadowolonego emocja i wrażenie stają się jedynym kryterium, poprzez które weryfikuje się skuteczność i dokładność różnych projektów życiowych. Rozważając głębiej, w dziedzinie duchowości okazuje się, że emocjonalizm odrzuca transcendencję Boga i często Go degraduje z osobowej przyczyny każdej istoty do roli pozytywnej emocji. Taka emocjonalistyczna postawa wobec życia w ponowoczesnym wieku wpisuje się w istotny sposób w szereg negatywnych tendencji w rozwoju społeczeństwa. Zjawisko emocjonalnego doświadczenia jest obecnie w niektórych środowiskach powszechnie przedstawiane jako kryterium dla oceny żywotności wiary. Wydaje się, że postmodernistyczna religijność współczesnych chrześcijan Zachodu jest często oparta na nieprawdziwym stwierdzeniu, iż „Bóg istnieje, gdy Go odczuwasz. Masz prawo do ´cieszenia się Bogiem´.“ Autor chce zaprezentować swoje spojrzenie na zjawisko doświadczenia emocjonalnego przy wybranych praktykach religijnych w środowisku Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej jako teolog, który pragnie problem widzieć z perspektywy katolickiej ortodoksji i ortopraksji. Celem pracy nie jest podważenie miejsca emocji jako takich w życiu duchowym chrześcijanina, autor jednak pragnie zwrócić uwagę na pewne negatywne tendencje, które dzisiaj istnieją w Katolickiej Odnowie Charyzmatycznej i można je oceniać jako niebezpieczne.

Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...