Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Jezus Chrystus celebracja ciało doketyzm internet liturgia media uczestnictwo

KMT 2022 nr 3 Pobierz PDF

Sławomir Jeziorski,

Active Participation in the Liturgy in a Digital World. A proposal of criteria for discernment

Źródło: Sławomir Jeziorski, Active Participation in the Liturgy in a Digital World. A proposal of criteria for discernment, "Kultura - Media - Teologia", 2022( 51) nr 3, s. 30-42.

DOI: 10.21697/kmt.51.2

Niniejszy artykuł ma za cel rzucić nowe, biblijne i patrystyczne światło, na kwestię aktywnego uczestnictwa w liturgii w kontekście nowych technologii. Wychodząc od natury Bożego objawienia tekst przedstawia jego cielesną formę ukazaną w Jezusie Chrystusie. W takim świetle przedstawiona jest także natura aktu liturgicznego, którego ciało jest nieodzownym elementem. Podążając za tym kryterium cielesnej formy objawienia i celebracji, autor przedstawia starożytne zmagania z doketyzmem, który nie uznawał prawdziwości wcielenia i zakładał pozorne ukazanie się Syna Bożego. Idąc tym tokiem myślenia, autor stawia pytanie, czy uznawanie wirtualnej formy uczestnictwa w liturgii nie prowadzi do wirtualnego zbawienia i tym samym czy nie mamy do czynienia z ukrytą formą neo-doketyzmu?

O autorach

Sławomir Jeziorski

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

ORCID: 0000-0001-8710-5259

prezbiter diecezji rzeszowskiej, doktor nauk teologicznych w zakresie liturgiki Papieskiego Ateneum Świętego Anzelma w Rzymie (2017), wykładowca liturgiki i prefekt w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie, ceremoniarz diecezjalny.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...