Słowa kluczowe: Media wizualne corporate identity identyfikacja wizualna kultura wizualna marka media relations nauka nowe media public relations reklama szkoła tożsamość

KMT 2017 nr 3 Pobierz PDF

Klaudia Cymanow-Sosin,

Budowanie wizerunku instytucji niekomercyjnej na przykładzie uczelni kościelnej – wybrane narzędzia public relations

Źródło: Klaudia Cymanow-Sosin, Budowanie wizerunku instytucji niekomercyjnej na przykładzie uczelni kościelnej – wybrane narzędzia public relations, "Kultura - Media - Teologia", 2017( 30) nr 3, s. 9-29.

DOI: 10.21697/kmt.30.1

W artykule zostały przedstawione wyniki badań, które dotyczyły oceny czterech podstawowych typów wizerunku, na przykładzie instytucji naukowej, jaką jest Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Celem nadrzędnym było postawienie diagnozy na temat oceny bieżącego wizerunku uczelni, a także uzyskanie szczegółowych opinii o narzędziach, jakie – zdaniem respondentów – powinny być wykorzystywane w budowaniu właściwej strategii prowizerunkowej uniwersytetu. Hipoteza, iż uczelnia o charakterze kościelnym kształtuje właściwy wizerunek przede wszystkim w oparciu o rekomendację i bezpośredni kontakt z odbiorcami, została zweryfikowana tylko częściowo pozytywnie i poszerzona o inne narzędzia, tj. identyfikację wizualną (corporate identity) i relacje z mediami (media relations). W wyniku przeprowadzonych badań przy użyciu kwestionariusza ankietowego z zastosowaniem m. in. skali Likerta, określone zostały wskaźniki zbudowane ze średniej odpowiedzi na pytania, a skalowanie odpowiedzi pozwoliło wyznaczyć predylekcje zaproponowanych narzędzi PR i propozycje wykorzystania najbardziej skutecznych metod. Na pierwszym planie znalazła się komunikacja zapośredniczona medialnie – przede wszystkim o oparciu o Sieć i media elektroniczne. Zdaniem badanych, renoma uczelni i troska o jej reputację wśród młodej generacji użytkowników multimediów najskuteczniej może być realizowana w mediach społecznościowych. Wnioskiem pobocznym z przeprowadzonych badań jest opinia, iż kompatybilność, spójność i odpowiedniość w obrębie identyfikacji wizualnej oraz w kontaktach za pośrednictwem mediów są czynnikami, które – wedle respondentów – w zasadniczy sposób pomagają w budowaniu dobrych relacji z otoczeniem.

O autorach

dr Klaudia Cymanow-Sosin

ORCID: (nieznany)

dr Klaudia Cymanow-Sosin, zastępca Dyrektora Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, specjalista w media relations, komunikacji wizerunkowej i public relations. Wydawca, współautorka programów telewizyjnych i radiowych, doradca ds. mediów, autorka książek, (m.in. „Metafory we współczesnej reklamie”), publikacji naukowych i publicystycznych, wiceprzewodnicząca rady programowej Radia Kraków, członek Komisji Medioznawczej PAU. KONTAKT: klaudia.cymanow_sosin@upjp2.edu.pl
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...