Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: alegoryczna interpretacja heros psyche szczęście

KMT 2018 nr 3 Pobierz PDF

Andrzej Korczak,

Trudne szczęście Herosa

Źródło: Andrzej Korczak, Trudne szczęście Herosa, "Kultura - Media - Teologia", 2018( 34) nr 3, s. 8-27.

DOI: 10.21697/kmt.34.1

Artykuł pokazuje poszczególne etapy dążenia sumeryjsko-babilońskiego i greckiego herosa do nadnaturalnego szczęścia oraz ich egzystencjalny sens. Zostały one opisane za pomocą symboli, których odczytanie ujawnia wiedzę starożytnych na temat możliwości osiągnięcia nadprzyrodzonego szczęścia. Poemat Gilgamesz pokazuje, że osiągnięcie nadprzyrodzonego szczęścia jest niezwykle trudne i nawet wybrańcy losu mogą ponieść klęskę. W postaci Heraklesa widzimy bardzo silny antropologiczny dualizm ducha i ciała. Najważniejszym zadaniem herosa jest doprowadzenie do wewnętrznego pokoju wynikającego z pogodzenia tych sfer, co udaje mu się po niebywałych trudach. Zostały one symbolicznie opisane w dwunastu pracach, podczas których pomagają herosowi olimpijscy bogowie. W kulturze chrześcijańskiej mity heroiczne przemieniły się w legendy o rycerzach walczących z potworami symbolizującymi zło. W czasach nowożytnych zaś legendy te wyewoluowały w stronę baśni, a mimo to ich najważniejsze przesłanie zostało zachowane.

O autorach

Andrzej Korczak

ORCID:

Dr habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Habilitację uzyskał w 2014 r. w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Zajmuje się pogłębioną interpretacją filozofii presokratyków, która została zafałszowana i zbanalizowana w większości opracowań. Zajmuje się także egzystencjalną analizą wybranych mitów, które legły u podstaw kultury śródziemnomorskiej. Są to przede wszystkim: mity dramatu stworzenia, bliskowschodnie i greckie mity heroiczne, mity umierającego i zmartwychwstającego boga, mit dionizyjski i jego orfickie innowacje oraz mit prometejski. Aby posiąść narzędzia interpretacji mitów zajmuje się krytycznie wybranymi teoriami mitów, a w szczególności teoriami: Carla G. Junga, Tadeusza Zielińskiego, Mircei Eliadego, Rolo Maya, Roberta Bly’a, Josepha Campbella i Ericha Fromma.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...