Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Msza Święta internet transmisja

KMT 2021 nr 3 Pobierz PDF

Milena Kindziuk,

Transmisje nabożeństw liturgicznych w agendzie tygodników „Gość Niedzielny” i „Niedziela” w okresie pierwszej i drugiej fali pandemii koronawirusa (luty – grudzień 2020 r.). Studium medioznawcze

Źródło: Milena Kindziuk, Transmisje nabożeństw liturgicznych w agendzie tygodników „Gość Niedzielny” i „Niedziela” w okresie pierwszej i drugiej fali pandemii koronawirusa (luty – grudzień 2020 r.). Studium medioznawcze, "Kultura - Media - Teologia", 2021( 46) nr 3, s. 44-77.

DOI: 10.21697/kmt.46.3

Pandemia COVID-19 i ograniczenia dotyczące liczby wiernych w kościołach zrodziły nowe zjawisko, nieznane dotąd na tak wielką skalę w komunikacji religijnej – transmisje Mszy i nabożeństw liturgicznych online w różnych formach: na stronach internetowych poszczególnych diecezji, parafii, Episkopatu Polski, pism i portali katolickich, wreszcie live streaming w social media. Celem niniejszego artykułu było zbadanie, w jaki sposób w okresie pierwszej i drugiej fali pandemii (luty-grudzień 2020 r.) informowały o tym i o problemach z tym związanych dwa największe ogólnopolskie katolickie tygodniki kościelne: „Gość Niedzielny” i „Niedziela”. Przyjęto metodę badawczą: ilościową i jakościową analizę zawartości. Pomocniczo wykorzystano też metodę analizy kontekstu dyskursu prasowego. Na potrzeby badania opracowano klucz kategoryzacyjny i sporządzono kwestionariusz. Z tekstów opublikowanych w omawianym okresie badawczym na łamach „Gościa Niedzielnego” i „Niedzieli” wynika jednoznaczny przekaz: że transmisja Mszy online nie jest tożsama z realnym uczestnictwem w Eucharystii, tylko stanowi formę przejściową, dopuszczalną w czasie obowiązującej dyspensy, w wyjątkowych okolicznościach, do których Kościół zaliczył pandemię COVID-19. Z analizy ilościowej wynika też zależność współwystępowania tekstów dziennikarskich z publikowaniem dokumentów kościelnych dotyczących dyspensy i transmisji Mszy online.

O autorach

dr Milena Kindziuk

ORCID: 0000-0001-5435-2907

medioznawca, adiunkt w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autorka książek, m.in. „Popiełuszko. Biografia”; „Wizerunek medialny ks. Jerzego Popiełuszki w polskiej prasie w latach 1980–1984” (książki o bł. ks. Jerzym zostały przetłumaczone m.in. na język włoski, francuski, słoweński, hiszpański). Autorka biografii m.in. kard. Józefa Glempa pt. „Ostatni taki Prymas. Kard. Józef Glemp”; Emilii Wojtyłowej pt. „Matka Papieża”; Marianny Popiełuszko pt: „Matka świętego”. Współautorka haseł Wielkiej Encyklopedii Jana Pawła II oraz Encyklopedii Prymasa Józefa Glempa (w druku). Publikuje w czasopismach naukowych, m. in. „Saeculum”, „Pamięć i sprawiedliwość”, „Collectanea Theologica”, „Sentire cum Ecclesia. Zeszyty Archikonfraterni Literackiej”, „Warszawskie Studia Teologiczne”. Publicystka, dziennikarka, członek redakcji „Biuletynu IPN”, współpracownik „Sieci”, „w Sieci historii”, „Niedzieli”, „Homo Dei” oraz portalu www.wpolityce.pl. Opublikowała kilka tysięcy artykułów w prasie. Adres e-mail: mkin@interia.pl
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...