Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: film retoryka topos

KMT 2022 nr 1 Pobierz PDF

Bogumiła Fiołek-Lubczyńska,

Topos w filmie. Rys teoretyczny o argumentacyjnej funkcji toposu

Źródło: Bogumiła Fiołek-Lubczyńska, Topos w filmie. Rys teoretyczny o argumentacyjnej funkcji toposu, "Kultura - Media - Teologia", 2022( 49) nr 1, s. 34-47.

DOI: 10.21697/kmt.49.2

Celem artykułu jest prezentacja jednego ze sposobów retorycznego argumentowania w filmie. Podjęta została próba wyjaśnienia tego, czym jest topos w filmie i jakie pełni w nim funkcje. Analizie poddano znane i rozpoznawalne toposy w kinie gatunków (np. bohater samotny w westernie) i ich „topiczną wędrówkę”. Rozpoznawalnym toposem w filmie faktów i fikcji jest topos twarzy, który jest składnikiem tzw. struktur afektywnych. Rozważaniom teoretycznym i analizie tego typu toposu w filmie (fikcji i filmie faktów) została poświęcona główna część artykułu. Nadrzędną funkcją toposu w filmie jest wpływanie na skuteczność komunikacyjną. Powszechnie znane i rozpoznawalne toposy pozwalają retorowi (twórcy filmu) nawiązać kontakt z widzem. Topos jest również kojarzony z patosem, dlatego w artykule pojawiły się uwagi związane z retoryczną funkcją movere. Autorka posługuje się wiedzą z zakresu badań nad filmem i retoryką, które mają światowy zasięg i rozpoznawalność.

O autorach

Bogumiła Fiołek-Lubczyńska

Uniwersytet Łódzki

ORCID: 0000-0001-9180-7237

adiunkt, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka monografii pt. Film, telewizja i komputery w edukacji humanistycznej. O audiowizualnych tekstach kultury, Impuls, Kraków 2004 i Retorycz- ność w filmowych obrazach świata Andrzeja Fidyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016. Zainteresowania naukowe wpisują się w zakres badań związków audiowizualnych tekstów kultury (film dokumentalny, reportaż telewizyjny, film autorki) i retoryki.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...