Słowa kluczowe: Absolut Jan Paweł II autorytet dialog duchowość dyskurs edukacja medialna ewangelizacja filozofia kościół odpowiedzialność personalizm szkoła wolna wola

KMT 2017 nr 3 Pobierz PDF

Małgorzata Kunicka,

Tomistyczno-fenomenologiczna koncepcja personalizmu Karola Wojtyły wobec kryzysu wartości i współczesnych potrzeb edukacyjnych

Źródło: Małgorzata Kunicka, Tomistyczno-fenomenologiczna koncepcja personalizmu Karola Wojtyły wobec kryzysu wartości i współczesnych potrzeb edukacyjnych, "Kultura - Media - Teologia", 2017( 30) nr 3, s. 174-183.

Dominująca we współczesnym świecie redukcjonistyczna wizja człowieka sprowadza go do wymiaru materialnego i pomija niezbywalne prawo dziecka jako osoby do wychowania będącego urzeczywistnianiem tkwiącego w nim człowieczeństwa. Dziecko jako układ odniesienia dla systemu aksjonormatywnego musi posiadać jasno określony wzorzec zachowań oraz funkcjonujący system wzmacniający jego zachowania pozytywne oraz zapobiegający zachowaniom negatywnym. Potrzeba więc dziś – bardziej niż dotychczas – wnikliwego rozpoznawania i odbudowania tradycji pedagogiki personalistycznej oraz powrotu jej założeń w praktyce wychowawczej. Artykuł stanowi prezentację tomistyczno-fenomenologicznej koncepcji personalizmu Karola Wojtyły jako propozycję zmiany uprawianej filozofii wychowania.

Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...