Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Absolut Jan Paweł II autorytet dialog duchowość dyskurs edukacja medialna ewangelizacja filozofia kościół odpowiedzialność personalizm szkoła wolna wola

KMT 2017 nr 3 Pobierz PDF

Małgorzata Kunicka,

Tomistyczno-fenomenologiczna koncepcja personalizmu Karola Wojtyły wobec kryzysu wartości i współczesnych potrzeb edukacyjnych

Źródło: Małgorzata Kunicka, Tomistyczno-fenomenologiczna koncepcja personalizmu Karola Wojtyły wobec kryzysu wartości i współczesnych potrzeb edukacyjnych, "Kultura - Media - Teologia", 2017( 30) nr 3, s. 174-183.

DOI: 10.21697/kmt.30.10

Dominująca we współczesnym świecie redukcjonistyczna wizja człowieka sprowadza go do wymiaru materialnego i pomija niezbywalne prawo dziecka jako osoby do wychowania będącego urzeczywistnianiem tkwiącego w nim człowieczeństwa. Dziecko jako układ odniesienia dla systemu aksjonormatywnego musi posiadać jasno określony wzorzec zachowań oraz funkcjonujący system wzmacniający jego zachowania pozytywne oraz zapobiegający zachowaniom negatywnym. Potrzeba więc dziś – bardziej niż dotychczas – wnikliwego rozpoznawania i odbudowania tradycji pedagogiki personalistycznej oraz powrotu jej założeń w praktyce wychowawczej. Artykuł stanowi prezentację tomistyczno-fenomenologicznej koncepcji personalizmu Karola Wojtyły jako propozycję zmiany uprawianej filozofii wychowania.

O autorach

Dr Małgorzata Kunicka

ORCID: (nieznany)

adiunkt w Katedrze Wczesnej Edukacji Instytutu Pedagogiki, WH Uniwersytet Szczeciński;doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Autorka monografii pt. Teleologiczne orientacje nauczycieli, Wydawnictwo Naukowe „Impuls”, Kraków 2005 oraz kilkunastu artykułów w czasopismach punktowanych i 17 rozdziałów w monografiach. Zainteresowania naukowe oscylują wokół społeczno-edukacyjnych relacji w szkole rozpoznawanych w paradygmacie antropologii personalistycznej.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...