Słowa kluczowe: Jan Paweł II

KMT 2018 nr 1 Pobierz PDF

Milena Kindziuk,

Tendencyjne przekazy medialne o pochodzeniu Emilii Wojtyłowej, matki Jana Pawła II

Źródło: Milena Kindziuk, Tendencyjne przekazy medialne o pochodzeniu Emilii Wojtyłowej, matki Jana Pawła II, "Kultura - Media - Teologia", 2018( 32) nr 1, s. 114-129.

DOI: 10.21697/kmt.32.7

Od początku pontyfikatu Jana Pawła II pojawiły się sprzeczne zagraniczne doniesienia medialne na temat jego matki, według których miała ona być z pochodzenia: Żydówką, Litwinką, Ukrainką czy Słowaczką. Niniejszy artykuł stanowi próbę wskazania źródła tych przekazów i ich podłoża. Dowodzi także bezpodstawności zawartych w nich tez, przedstawiając historyczne świadectwa mówiące o polskich korzeniach Emilii Wojtyłowej. Nowe odkryte źródła archiwalne pozwalają stwierdzić, że urodziła się ona w Krakowie, ale jej rodzina pochodziła z Mazowsza (co ciekawe, jej dziadek, Mikołaj Kaczorowski, zmarł w Warszawie).

O autorach

dr Milena Kindziuk

ORCID: 0000-0001-5435-2907

medioznawca, adiunkt w Instytucie Edukacji Medialnej i Dzienni- karstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autorka książek, m.in. „Popiełuszko. Biografia”; „Wizerunek medialny ks. Jerzego Popiełuszki w polskiej prasie w latach 1980–1984” (książki o bł. ks. Jerzym zostały przetłumaczone m.in. na ję- zyk włoski, francuski, słoweński, hiszpański). Autorka biografii m.in. kard. Józefa Glempa pt. „Ostatni taki Prymas. Kard. Józef Glemp”; Emilii Wojtyłowej pt. „Matka Papieża”; Ma- rianny Popiełuszko pt: „Matka świętego”. Współautorka haseł Wielkiej Encyklopedii Jana Pawła II oraz Encyklopedii Prymasa Józefa Glempa (w druku). Publikuje w czasopismach naukowych, m. in. „Saeculum”, „Pamięć i sprawiedliwość”, „Collectanea Theologica”, „Sen- tire cum Ecclesia. Zeszyty Archikonfraterni Literackiej”, „Warszawskie Studia Teologicz- ne”. Publicystka, dziennikarka, członek redakcji „Biuletynu IPN”, współpracownik „Sieci”, „w Sieci historii”, „Niedzieli”, „Homo Dei” oraz portalu www.wpolityce.pl. Opublikowała kilka tysięcy artykułów w prasie. Adres e-mail: mkin@interia.pl
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...