Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Jan Paweł II

KMT 2018 nr 1 Pobierz PDF

Milena Kindziuk,

Tendencyjne przekazy medialne o pochodzeniu Emilii Wojtyłowej, matki Jana Pawła II

Źródło: Milena Kindziuk, Tendencyjne przekazy medialne o pochodzeniu Emilii Wojtyłowej, matki Jana Pawła II, "Kultura - Media - Teologia", 2018( 32) nr 1, s. 114-129.

DOI: 10.21697/kmt.32.7

Od początku pontyfikatu Jana Pawła II pojawiły się sprzeczne zagraniczne doniesienia medialne na temat jego matki, według których miała ona być z pochodzenia: Żydówką, Litwinką, Ukrainką czy Słowaczką. Niniejszy artykuł stanowi próbę wskazania źródła tych przekazów i ich podłoża. Dowodzi także bezpodstawności zawartych w nich tez, przedstawiając historyczne świadectwa mówiące o polskich korzeniach Emilii Wojtyłowej. Nowe odkryte źródła archiwalne pozwalają stwierdzić, że urodziła się ona w Krakowie, ale jej rodzina pochodziła z Mazowsza (co ciekawe, jej dziadek, Mikołaj Kaczorowski, zmarł w Warszawie).

O autorach

dr Milena Kindziuk

ORCID: 0000-0001-5435-2907

medioznawca, adiunkt w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autorka książek, m.in. „Popiełuszko. Biografia”; „Wizerunek medialny ks. Jerzego Popiełuszki w polskiej prasie w latach 1980–1984” (książki o bł. ks. Jerzym zostały przetłumaczone m.in. na język włoski, francuski, słoweński, hiszpański). Autorka biografii m.in. kard. Józefa Glempa pt. „Ostatni taki Prymas. Kard. Józef Glemp”; Emilii Wojtyłowej pt. „Matka Papieża”; Marianny Popiełuszko pt: „Matka świętego”. Współautorka haseł Wielkiej Encyklopedii Jana Pawła II oraz Encyklopedii Prymasa Józefa Glempa (w druku). Publikuje w czasopismach naukowych, m. in. „Saeculum”, „Pamięć i sprawiedliwość”, „Collectanea Theologica”, „Sentire cum Ecclesia. Zeszyty Archikonfraterni Literackiej”, „Warszawskie Studia Teologiczne”. Publicystka, dziennikarka, członek redakcji „Biuletynu IPN”, współpracownik „Sieci”, „w Sieci historii”, „Niedzieli”, „Homo Dei” oraz portalu www.wpolityce.pl. Opublikowała kilka tysięcy artykułów w prasie. Adres e-mail: mkin@interia.pl
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...