Słowa kluczowe: Media wizualne barwa estetyka fotografia funkcje koloru kolor kultura wizualna magazyny marketing marketing wirusowy narracyjność obraz okładki prasa psychologia tematy okładkowe znak towarowy

KMT 2017 nr 1 Pobierz PDF

Anna Jupowicz-Ginalska,

Tematy okładkowe polskich magazynów – elementy składowe i preferencje odbiorców

Źródło: Anna Jupowicz-Ginalska, Tematy okładkowe polskich magazynów – elementy składowe i preferencje odbiorców, "Kultura - Media - Teologia", 2017( 28) nr 1, s. 192-208.

Okładki to jeden z najważniejszych elementów magazynów. Ich stałymi elementami są m.in. logo, tzw. taglines, cena, numer i data wydania, kody kreskowe oraz tematy okładkowe, współtworzone przez ilustracje i teksty. W niniejszym artykule autorka bada reakcje odbiorców na wybrane elementy składowe okładek (od zwrócenia uwagi na pismo, przez przejrzenie, zachęcenie do kupna, aż po pełne zniechęcenie do jakiegokolwiek zaznajomienia się z magazynem) oraz elementy składowe (stosunek do fotografii, grafik i tekstów). W artykule zweryfikowane zostaną trzy hipotezy: 1) odbiorcy odmiennie traktują elementy składowe tematów okładkowych; 2) kategorie demograficzne (takie jak wiek, płeć, zamieszkanie, wykształcenie) istotnie wpływają na preferencje względem tematów okładkowych; 3) tematy okładkowe mają znaczenie w prowadzeniu działalności biznesowej wydawców. Podstawą tekstu są własne badania ilościowe, przeprowadzone metodą ankietową za pomocą techniki CAWI w dn. 2-6 września 2016 r. na ogólnopolskiej próbie Polaków N=1094 osób, dobranej z panelu Ariadna.

Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...