Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: globalizacja konsumpcjonizm kultura fanowska ponowoczesność teologia kultury uczestnictwo w kulturze

KMT 2011 nr 1 Pobierz PDF

Dagmara Jaszewska,

Kultura – rzecz gustu? O kilku granicach supermarketyzacji kultury

Źródło: Dagmara Jaszewska, Kultura – rzecz gustu? O kilku granicach supermarketyzacji kultury, "Kultura - Media - Teologia", 2011( 4) nr 1, s. 19-33.

DOI: 10.21697/kmt.4.2

Artykuł przedstawia zagrożenia płynące z urynkowienia i globalizacji kultury, które Gordon Mathews określił mianem „supermarket kultury”, a które skutkują dotąd niespotykaną przestrzenią jednostkowej „wolności wyboru”. Autorka zestawia je z koncepcją ponowoczesności i wskazuje na ich wspólne jądro – konsumpcję, jako dominujący dziś w kulturze model życia. Następnie wskazuje, że tak jak ponowoczesność, tak również supermarketyzacja kultury ma swoje granice. Przywołuje teoretyczne koncepcje ukazujące te granice, a ponadto przedstawia i krótko charakteryzuje tropy współczesnej kultury, na których nie realizuje się stereotypowa powierzchowność wyboru - jak konsumpcja „pełna znaczeń”, niewidzialna „praca na symbolach” widoczna w zjawisku młodzieżowych subkultur, czy zjawisko internetowych fandomów.

O autorach

dr Dagmara Jaszewska

ORCID: (nieznany)

Dagmara Jaszewska: doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa, magister socjologii, pracownik naukowy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autorka książki „Nasza niedojrzała kultura. Postmodernizm inspirowany Gombrowiczem” (Warszawa 2002) oraz prac poświęconych perspektywie teologicznej w analizie kulturowej (m. in. „Wierzyć i widzieć”, red. K Flader-Rzeszowska, D. Jaszewska i inni, Sandomierz 2013; „Więcej niż obraz – film poszerzony o teologię”; w: „Więcej niż obraz. Przestrzenie wizualne”, red. E. Wilk, A. Nacher, M. Zdrodowska, E. Twardoch i M. Gulik, 2016). Adres e-mal: djaszewska@wp.pl
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...