Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Rodzina dysfunkcja dzieci małżonek rodzic władza rodzicielska

KMT 2019 nr 1 Pobierz PDF

Daniel Jakimiec,

Stadia rozwoju rodziny z osobą uzależnioną od alkoholu i ich znaczenie dla czynności procesowych sądu opiekuńczego w postępowaniu wykonawczym

Źródło: Daniel Jakimiec, Stadia rozwoju rodziny z osobą uzależnioną od alkoholu i ich znaczenie dla czynności procesowych sądu opiekuńczego w postępowaniu wykonawczym, "Kultura - Media - Teologia", 2019( 36) nr 1, s. 103-120.

DOI: 10.21697/kmt.36.6

Rodzina jest wspólnotą osób powiązanych ze sobą stosunkiem małżeńskim i rodzicielskim, a jednocześnie podstawową jednostką społeczną. Każda z rodzin w relacjach z otaczającym ją społeczeństwem, jako większą zbiorowością, oczekuje uznania i akceptowania jej tożsamości ze wszystkimi przyjętymi w niej zwyczajami i regułami postępowania. Aby było to możliwe, musi spełniać przypisywane jej przez społeczeństwo funkcje zgodne z jego interesem. Gdy nie pełni tych funkcji, wówczas staje się dysfunkcjonalna. Realizacja tych funkcji zależy w głównej mierze od postaw małżeńskich i rodzicielskich dorosłych członków rodziny, którzy przez swój związek stworzyli jej zręby. Postawy te różnią się w zależności od stadium rozwoju rodziny, to jest wczesnego, środkowego i końcowego. Najlepsze perspektywy anihilacji dysfunkcjonalności stwarza stadium wczesne, gdy małżonkowie wiążą swoje nadzieje i perspektywy z rozwojem rodziny. Pozostałe stadia jej rozwoju wymagają rozbudzenia nadziei i świadomości tych perspektyw.

O autorach

Daniel Jakimiec

ORCID: 0000-0003-1014-5759

absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2007 r. ukończył aplikację sądową i zdał egzamin sędziowski. W 2004 r. ukończył Studia Podyplomowe Ekonomiczne z zakresu rachunkowości prowadzone przez Wydział Ekonomii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Asystent sędziego w wydziale rodzinnym i nieletnich sądu rejonowego. Od 2009 r. referendarz sądowy w sądzie rejonowym. Doktor prawa od 2014 r. Wolontariusz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach (m.in. dla osób dotkniętych przemocą, bezrobotnych, rodzinom wielodzietnym). Autor trzydziestu artykułów naukowych oraz ośmiu monografii książkowych.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...