Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Słownictwo religijne prawosławie teolingwistyka

KMT 2022 nr 4 Pobierz PDF

Katarzyna Zagórska,

Słownik polskiej terminologii prawosławnej

Źródło: Katarzyna Zagórska, Słownik polskiej terminologii prawosławnej, "Kultura - Media - Teologia", 2022( 52) nr 4, s. 236-241.

DOI: 10.21697/kmt.52.12

W. Przyczyna, K. Czarnecka, M. Ławreszuk (red.), Słownik polskiej terminologii prawosławnej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2022. Artykuł prezentuje Słownik polskiej terminologii prawosławnej pod redakcją Wiesława Przyczyny, Katarzyny Czarneckiej i Marka Ławreszuka (2022). To pierwsze całościowe opracowanie, zawierające słownik z terminami polskimi, ich odpowiedniki greckie, cerkiewnosłowiańskie i angielskie (trzy indeksy) oraz indeks form niepoprawnych. Słownik jest dostępny w wersji papierowej, elektronicznej (https:// sptp.uwb.edu.pl/) oraz w aplikacjach mobilnych.

O autorach

Katarzyna Zagórska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ORCID: 0000-0002-2015-8046

dr hab., profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Zakładzie Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa Instytutu Filologii Polskiej (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej). Językoznawczyni, bada zagadnienia z zakresu teolingwistyki i komunikologii, szczególnie dotyczące przekazu radiowego. Członkini Koła Współpracowników Zespołu Języka Religijnego Rady Języka Polskiego oraz Komisji Języka Religijnego przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...