Słowa kluczowe: astroturfing dezinformacja internet manipulacja medioznawstwo nowe media social media twitter bomb

KMT 2013 nr 2 Pobierz PDF

Kinga Jaruga,

Sieci społecznościowe w polityce: medium (dez)informacyjne?

Źródło: Kinga Jaruga, Sieci społecznościowe w polityce: medium (dez)informacyjne? , "Kultura - Media - Teologia", 2013( 13) nr 2, s. 53-67.

Zasadniczym celem artykułu jest przybliżenie problematyki zagrożeń związanych z funkcjonowaniem portali społecznościowych. Praktyka życia publicznego dostarcza bowiem wielu przejawów celowego wykorzystywania tego typu serwisów w celu manipulowania świadomością masową – zwłaszcza w okresie okołowyborczym. Zamierzeniem autorki jest próba przedstawienia dezinformacyjnych (a nawet manipulacyjnych) metod i technik, na których oddziaływanie narażeni są użytkownicy takich portali, jak: Facebook czy Twitter. W perspektywie rozwoju działalności obywateli w politycznym obszarze tzw. user-generated content zwrócenie uwagi na takie zjawiska, jak: bomby twitterowe, slacktivism czy astroturfing stanowi nie tylko interesujące zagadnienie badawcze, ale w istotny sposób może się przyczynić do uwrażliwienia użytkowników Sieci na kwestie bezpieczeństwa oraz obiektywizmu informacji.

Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...