Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Seneka bogactwo stoicyzm ubóstwo

KMT 2011 nr 3 Pobierz PDF

Dominika Budzanowska,

Seneka Młodszy o bogactwie

Źródło: Dominika Budzanowska, Seneka Młodszy o bogactwie, "Kultura - Media - Teologia", 2011( 6) nr 3, s. 37-52.

DOI: 10.21697/kmt.6.3

Lucjusz Anneusz Seneka, zwany Młodszym lub filozofem, żył w trudnych czasach I wieku n. e. i był zaangażowany w politykę, zwłaszcza za panowania Nerona, swego wychowanka. Należy do najwybitniejszych filozofów starożytnego Rzymu, do szkoły stoickiej (nurtu eklektycznego, chętnie odwoływał się do Platona czy Epikura). Wzywał do zajmowania się filozofią, to jest do zdobywania cnoty (przy pomocy bóstw), która pośród trudów życia daje jako jedyna szczęście i zabezpiecza przed zmiennymi kolejami losu. Mądrość jest w życiu najważniejsza, nie zaś bogactwo (przy czym sam Seneka był bardzo bogatym człowiekiem). Postulował, by mędrzec nie tyle zawsze szedł tym samym krokiem, ile, by szedł tą samą drogą.

O autorach

Dr Dominika Budzanowska

ORCID: (nieznany)

ur. 1973 r. w Warszawie, doktor nauk humanistycznych z zakresu literaturoznawstwa, adiunkt Katedry Filozofii i Kultury Antycznej WNH UKSW w Warszawie. Ukończyła studia z zakresu filologii klasycznej w Instytucie Filologii Klasycznej WP UW (mgr 1997 r.), studia licencjacko-doktoranckie na Wydziale Teologicznym UKSW – kierunek teologia biblijna (mgr-lic. 2006 r.). Zainteresowania naukowe: etyka stoików, epikurejczyków, literatura patrystyczna (m. in. zagadnienie millenaryzmu).
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...