Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: covid-19 internet pandemia sakramenty spowiedź telefon

KMT 2022 nr 3 Pobierz PDF

Waldemar Bartocha,

Celebracja sakramentu pokuty i pojednania w cyberprzestrzeni z perspektywy teologiczno-kanonicznej

Źródło: Waldemar Bartocha, Celebracja sakramentu pokuty i pojednania w cyberprzestrzeni z perspektywy teologiczno-kanonicznej, "Kultura - Media - Teologia", 2022( 51) nr 3, s. 10-29.

DOI: 10.21697/kmt.51.1

W czasie pandemii w Kościele katolickim powróciło pytanie o dopuszczenie możliwości spowiedzi przy użyciu najnowocześniejszych środków audiowizualnych. Stolica Apostolska podejmując kwestię sprawowania sakramentu pokuty i pojednania, nie wypowiedziała się bezpośrednio i jednoznacznie na ten temat. Potwierdzono jedynie, iż zwyczajnym sposobem pojednania pozostaje spowiedź indywidualna, a w przypadku niemożliwości jej odbycia penitent może wzbudzić w sobie akt żalu doskonałego. Celem niniejszego artykułu jest ocena hipotetycznej możliwości i celowości spowiadania za pośrednictwem Internetu i telefonii komórkowej. Autor odwołując się do dokumentów Magisterium Kościoła oraz do wypowiedzi teologów i kanonistów przytacza argumenty zarówno za taką formą spowiedzi, jak i przeciw niej oraz wskazuje na ewentualne korzyści duszpasterskie oraz zagrożenia związane z wykorzystaniem nowych technologii w celebracji sakramentu pokuty i pojednania.

O autorach

Waldemar Bartocha

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ORCID: 0000-0001-5896-1400

(ur. 1977), prezbiter archidiecezji łódzkiej, dr nauk teologicznych w zakresie liturgiki, adiunkt w katedrze Teologii Liturgii na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie, notariusz Kurii Metropolitalnej Łódzkiej i sekretarz generalny IV Synodu Archidiecezji Łódzkiej, członek Archidiecezjalnej Komisji Liturgicznej, zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Kultura-Media-Teologia”.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...