Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Polska kultura personalizm sacrum uczestnictwo w kulturze

KMT 2016 nr 2 Pobierz PDF

Emilia Zimnica-Kuzioła,

Sacrum w twórczości Jerzego Nowosielskiego

Źródło: Emilia Zimnica-Kuzioła, Sacrum w twórczości Jerzego Nowosielskiego, "Kultura - Media - Teologia", 2016( 25) nr 2, s. 177-187.

DOI: 10.21697/kmt.25.12

Treścią artykułu jest prezentacja życia i twórczości Jerzego Nowosielskiego z uwzględnieniem kategorii sacrum. Autorka przybliża sylwetkę polskiego artysty, który należał do nielicznego grona twórców zainteresowanych pierwiastkami religijnymi w kulturze (co znalazło szczególne odzwierciedlenie w jego malarstwie ikonowym). Sacrum Nowosielskiego ma charakter manaiczny, artysta włącza w zakres fenomenów „świętych” wiele sfer rzeczywistości empirycznej, poszerzając granice tego, co sakralne.

O autorach

Dr Emilia Zimnica-Kuzioła

ORCID: (nieznany)

dr, adiunkt w Instytucie Socjologii UŁ, w Katedrze Socjologii Sztuki. Interesuje się problemami kultury współczesnej, szczególnie bliskie są jej dwie formy symboliczne: sztuka i religia. Ostatnie publikacje: Polski homo religiosus. Doświadczenie religijne w relacjach potocznych (Łódź 2013) i współredakcja książki Kultura jako czynnik rozwoju miasta na przykładzie Łodzi (Łódź 2012). Kontakt: emilia.zimnica@onet.eu.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...