Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Kościół katolicki Polska analiza dyskursu media relations public relations rzecznik prasowy

KMT 2023 nr 1 Pobierz PDF

Adam Warzecha,

Ulica jednokierunkowa: rzecznicy w diecezjach 2022. Analiza interdyskursywna

Źródło: Adam Warzecha, Ulica jednokierunkowa: rzecznicy w diecezjach 2022. Analiza interdyskursywna, "Kultura - Media - Teologia", 2023( 53) nr 1, s. 177-201.

DOI: 10.21697/kmt.53.9

Udzielenie odpowiedzi na pytanie o stan rzecznictwa prasowego Kościoła w Polsce w obliczu dokonujących się w naszym kraju przemian społecznych, obyczajowych i religijnych, a także coraz częstszych sytuacji kryzysowych i skandali z udziałem osób duchownych, po raz kolejny okazuje się ważne i aktualne. To na rzecznikach prasowych diecezji spoczywa bowiem obowiązek prowadzenia na pierwszej linii relacji z mediami w imieniu reprezentowanych przez nich kościołów partykularnych. Artykuł prezentuje wyniki badania 46 polskich diecezji przeprowadzonego w lipcu 2022. Materiał badawczy stanowił przede wszystkim korpus złożony z ich stron internetowych. W badaniu posłużono się metodami analizy zawartości, analizą komunikacyjną i analizą interdyskursywną. Pozwoliło to określić komunikację w polskich diecezjach jako jednokierunkową i asymetryczną, a także zidentyfikować jej główne bariery.

O autorach

Adam Warzecha

Uniwersytet Śląski w Katowicach

ORCID: 0000-0002-1738-0818

językoznawca, adiunkt w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się socjolingwistyką, teorią komunikacji i mediów, public relations, reklamą, teorią dyskursu i Krytyczną Analizą Dyskursu.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...