Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Przyszłość cywilizacji Rodzina dezinformacja dzieci dzieci filozofia gender kobieta manipulacja moralność męskość młodzież postawa psychologia tożsamość tożsamość wychowanie

KMT 2014 nr 4 Pobierz PDF

Małgorzata Kunicka,

Nowy paradygmat kulturowy. W trosce o (nie)harmonijny rozwój dziecka (cz. 2)

Źródło: Małgorzata Kunicka, Nowy paradygmat kulturowy. W trosce o (nie)harmonijny rozwój dziecka (cz. 2), "Kultura - Media - Teologia", 2014( 19) nr 4, s. 93-106.

DOI: 10.21697/kmt.19.6

Harmonijny rozwój dziecka może zostać zaburzony poprzez zasianie w jego sercu i umyśle niepokoju i wątpliwości co do własnej płciowości. Jeśli płeć będąca darem natury będzie uznana za przymiot ograniczający człowieka, a kulturę oddzieli się od natury ludzkiej, to człowiek tym samym zostanie zdegradowany do „faktu kulturowego”. Filozofia seksualności, oparta na tego rodzaju nowym paradygmacie, odrzuca istnienie stałych i niezmiennych podstaw ludzkiej seksualności, podważa istnienie prawa naturalnego, kwestionuje naturę ludzką oraz kontestuje uznawane normy i wartości. Dlatego, w trosce o integralność rozwoju dziecka, należy dążyć do minimalizowania wpływów ze strony środowisk głoszących koncepcję domniemanego „uwikłania w płeć”.

O autorach

Dr Małgorzata Kunicka

ORCID: (nieznany)

adiunkt w Katedrze Wczesnej Edukacji Instytutu Pedagogiki, WH Uniwersytet Szczeciński;doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Autorka monografii pt. Teleologiczne orientacje nauczycieli, Wydawnictwo Naukowe „Impuls”, Kraków 2005 oraz kilkunastu artykułów w czasopismach punktowanych i 17 rozdziałów w monografiach. Zainteresowania naukowe oscylują wokół społeczno-edukacyjnych relacji w szkole rozpoznawanych w paradygmacie antropologii personalistycznej.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...