Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Rodzina dzieci dzieci filozofia gender kultura moralność młodzież personalizm psychologia tożsamość tożsamość

KMT 2014 nr 3 Pobierz PDF

Małgorzata Kunicka,

Równość i tożsamość. W trosce o (nie)harmonijny rozwój dziecka (cz. 1)

Źródło: Małgorzata Kunicka, Równość i tożsamość. W trosce o (nie)harmonijny rozwój dziecka (cz. 1), "Kultura - Media - Teologia", 2014( 18) nr 3, s. 117-130.

DOI: 10.21697/kmt.18.7

Tożsamość osobowa pozostaje dialektyką różnicy i tożsamości, bowiem identyfikowanie i różnicowanie, to dwa bieguny procesu jej budowania. Dziecko znajduje odpowiedź na pytanie, kim jest poprzez szukanie swojej indywidualności w odniesieniu do grupy, w której funkcjonuje, a także poprzez doświadczenie jedności ciała i ducha. Elementem tożsamości osobowej jest tożsamość płciowa, której prawidłowy rozwój – wraz z fizjologicznym przebiegiem rozwoju psychoseksualnego – daje możliwość niezaburzonego funkcjonowania dziecka w życiu dorosłym. Dla identyfikacji płciowej w dzieciństwie istotne znaczenie z punktu widzenia psychologii personalistycznej ma założenie, że droga do ukształtowania integralnej tożsamości człowieka wiedzie poprzez odkrywanie i akceptację własnej rzeczywistości.

O autorach

Dr Małgorzata Kunicka

ORCID: (nieznany)

adiunkt w Katedrze Wczesnej Edukacji Instytutu Pedagogiki, WH Uniwersytet Szczeciński;doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Autorka monografii pt. Teleologiczne orientacje nauczycieli, Wydawnictwo Naukowe „Impuls”, Kraków 2005 oraz kilkunastu artykułów w czasopismach punktowanych i 17 rozdziałów w monografiach. Zainteresowania naukowe oscylują wokół społeczno-edukacyjnych relacji w szkole rozpoznawanych w paradygmacie antropologii personalistycznej.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...