Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

mgr Klaudia Rosińska

ORCID: (nieznany)

Klaudia Rosińska urodziła się w1990 r. w Słupsku. W latach 2012-2014 studiowała pedagogikę specjalną na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W 2014 roku obroniła pracę magisterską pt. "Możliwości zawodowe osób z zespołem Aspergera na rynku pracy w Polsce". Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Wydziale Teologicznym. Studia ukończyła w 2016 roku obroną pracy magisterskiej pt. "Zaburzenia psychiczne w Piśmie Świętym. Studium przypadku Saula i Dawida". Obecnie jest doktorantką tego wydziału i przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą fake newsom. KONTAKT: claudia.rosinska@wp.pl
Artykuły
 • Zjawisko hejtingu wśród młodzieży oraz sposoby przeciwdziałania
  KMT 29 / 2017
 • Informacje
  Numery

  Zobacz wszystkie numery

  Linki
  Inne informacje

  Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...