Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: dziennikarstwo jakościowe narracja radio reportaż

KMT 2022 nr 4 Pobierz PDF

Klaudia Cymanow-Sosin, Katarzyna Wysocka,

Reportaż radiowy jako przejaw dziennikarstwa jakościowego na przykładzie audycji w Radiu Kraków

Źródło: Klaudia Cymanow-Sosin; Katarzyna Wysocka, Reportaż radiowy jako przejaw dziennikarstwa jakościowego na przykładzie audycji w Radiu Kraków, "Kultura - Media - Teologia", 2022( 52) nr 4, s. 73-94.

DOI: 10.21697/kmt.52.4

Tematem niniejszego artykułu jest poszukiwanie form narracji w reportażach radiowych, które są przejawem dziennikarstwa jakościowego w stacjach publicznych i najtrudniejszą formułą gatunkową w tym medium. Narracje nie są traktowane jako pojedyncze wypowiedzi bohaterów, ale jako całościowy przekaz (tekst audialny), którego celem jest dotarcie do słuchacza z konkretnym przesłaniem. W badaniu wszystkich reportaży, jakie ukazywały się w Radiu Kraków w okresie pandemii Covid-19, wykorzystana została metoda mediometryczna – analizy kontentu, odnosząca się do badań ilościowych (analiza zawartości) i jakościowych (analiza tekstu). Wyniki badań pokazały znaczącą dominację dwóch typów narracji, tj. katektycznej oraz storytellingowej. Wskazana klasyfikacja doprowadziła do opisania poszczególnych reportaży pod kątem faktora narracyjności i pozwoliła na sformułowanie wniosków o charakterze aplikacyjnym.

O autorach

Klaudia Cymanow-Sosin

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

ORCID: 0000-0003-3248-9499

dr hab. kierownik Szkoły Doktorskiej i dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach UPJPII; wcześniej z-ca dyr. Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, kierownik komunikowania promocyjno-wizerunkowego. Specjalizuje się w obszarze media i public relations. Wydawca programów telewizyjnych i radiowych, doradca ds. mediów, autorka: Lokowanie idei w reklamie; Perswazyjność w komunikacji wizerunkowej i języku, Metafory we współczesnej reklamie; Etyczności w mediach – między pogardą a szacunkiem (red.).

Katarzyna Wysocka

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

ORCID: (nieznany)

mgr Katarzyna Wysocka – doktorantka Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach i redaktor portalu Stacja7.pl. Główne zainteresowania badawcze: oddziaływanie mediów społecznościowych na decyzyjność przedstawicieli pokolenia iGen.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...