Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Jean Hatzfeld Rwanda ludobójstwo postpamięć reportaż

KMT 2021 nr 5 Pobierz PDF

Edyta Żyrek-Horodyska,

Reportażowy dyskurs o postpamięci. Casus Un Papa de sang Jeana Hatzfelda

Źródło: Edyta Żyrek-Horodyska, Reportażowy dyskurs o postpamięci. Casus Un Papa de sang Jeana Hatzfelda, "Kultura - Media - Teologia", 2021( 47) nr 5, s. 231-249.

DOI: 10.21697/kmt.47.12

Celem niniejszego artykułu jest namysł nad problematyką postpamięci, stanowiącą dzisiaj niezwykle istotny temat pojawiający się we współczesnym reportażu literackim. Refleksja nad pamięcią drugiego pokolenia zyskuje w tekstach dziennikarskich szczególny wymiar: z jednej strony stoi bowiem w opozycji do właściwego mediom masowym postulatu aktualności, z drugiej zaś pozwala zwrócić uwagę na sytuację społeczności, które wciąż jeszcze, kilkanaście lat po wojnie, zmagają się z jej konsekwencjami. Przedmiotem analiz nakreślonych w niniejszym szkicu jest reportaż Więzy krwi francuskiego reportera Jeana Hatzfelda, traktujący o traumie ludobójstwa w Rwandzie, utrwalonego w pamięci drugiego pokolenia.

O autorach

dr Edyta Żyrek-Horodyska

ORCID: 0000-0002-7276-1736

doktor, adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, absolwentka komparatystyki oraz dziennikarstwa na UJ. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół reportażu literackiego, historii mediów oraz związków prasy i literatury. Autorka książek Wieszczowie i gazeciarze. Europejska publicystyka epoki romantyzmu (2016), Kartografowie codzienności. O przestrzeni (w) reportażu (2019), współautorka tomów Fakty i artefakty. Formy paraartystyczne w mediach (2018), Kasandry i Amazonki. W kręgu kobiecego reportażu wojennego (2019).
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...