Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: internet

KMT 2012 nr 2 Pobierz PDF

Małgorzata Laskowska,

Związek religii z cyberprzestrzenią

Źródło: Małgorzata Laskowska, Związek religii z cyberprzestrzenią, "Kultura - Media - Teologia", 2012( 9) nr 2, s. 86-87.

DOI: 10.21697/kmt.9.6

Piotr Siuda, Religia a internet. O przenoszeniu religijnych granic do cyberprzestrzeni, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, ss. 255.

O autorach

Dr Małgorzata Laskowska

ORCID: (nieznany)

Dr Małgorzata Laskowska – doktor, adiunkt w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, autorka książki pt. „Ks. Stefan Wyszyński jako dziennikarz i redaktor” (1924-1946)” (Toruń 2011), współredaktorka książki pt. „Człowiek w medialnym labiryncie” (Warszawa 2011), „Nowe media – możliwości i pułapki” (Poznań-Opole 2011), a także autorka artykułów naukowych z zakresu etyki dziennikarskiej i pedagogiki mass mediów. Obszar badań naukowych: etyka środków społecznego przekazu, pedagogika mass mediów, oddziaływanie nowych mediów, a szczególnie social media. Kontakt: m.laskowska@uksw.edu.pl.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...