Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Absolut Biblia Bóg Nauka społeczna Rodzina Watykan autorytet dialog dialog duchowość dzieci dzieci intencja komunikacyjna katecheza kobieta komunikacja konflikt miłość moralność męskość młodzież odpowiedzialność postawa psychologia relatywizm religia słowo tożsamość wspólnota wychowanie

KMT 2017 nr 3 Pobierz PDF

Urszula Piaszczak, Dominika Zarosińska, Beata Zarzycka, Jacek Śliwak,

Religijność a komunikacja w małżeństwie

Źródło: Urszula Piaszczak; Dominika Zarosińska; Beata Zarzycka; Jacek Śliwak, Religijność a komunikacja w małżeństwie, "Kultura - Media - Teologia", 2017( 30) nr 3, s. 184-209.

DOI: 10.21697/kmt.30.11

Niniejszy artykuł traktuje o religijności w odniesieniu do komunikacji małżeńskiej. Opisując pojęcie religijności odniesiono się do Wielofunkcyjnego modelu religijności Stefana Hubera, którego operacjonalizację stanowi Skala Centralności Religijności C-15 . Komunikacja małżeńska, z kolei, ujęta została z perspektywy struktury zaproponowanej przez Kaźmierczak i Plopę , czego operacjonalizacją jest Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej (KKM). W badaniu udział wzięło 100 osób (50 kobiet i 50 mężczyzn), będących w związkach małżeńskich. Główna hipoteza mówi o istnieniu związków istotnych statystycznie między centralnym usytuowaniem religijności w poznawczej strukturze osobowości i pozytywną komunikacją w małżeństwie. Uzyskane wyniki pozwoliły na częściowe potwierdzenie stawianych hipotez.

O autorach

mgr Urszula Piaszczak

ORCID: (nieznany)

Urszula Piaszczak – absolwentka Psychologii KUL, magister. Kontakt: Katedra Psychologii Społecznej i Psychologii Religii Instytut Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Aleje Racławickie 14 20-950 Lublin

mgr Dominika Zarosińska

ORCID: (nieznany)

Dominika Zarosińska – doktorantka psychologii w Katedrze Psychologii Społecznej i Psychologii Religii KUL, absolwentka Nauk o Rodzinie KUL. Wyróżniana w Konkursie na Najlepszego Studenta RP „Studencki Nobel” w latach 2012-2015. Współorganizator licznych konferencji i sympozjów naukowych, popularyzator nauki w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki w latach 2012-2016, prelegentka podczas licznych sesji na konferencjach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, autorka i współautorka artykułów naukowych. Kontakt: Katedra Psychologii Społecznej i Psychologii Religii Instytut Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Aleje Racławickie 14 20-950 Lublin

dr Beata Zarzycka

ORCID: (nieznany)

Beata Zarzycka - doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej i Psychologii Religii w Instytucie Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierownik podyplomowych studiów w zakresie poradnictwa psychologicznego i psychoterapii dla duchowieństwa w KUL. Zainteresowania badawcze: struktura i rozwój religijności, poznawcze korelaty religijności, związki religijności ze zdrowiem psychicznym, metodologia psychologii religii. Kontakt: Katedra Psychologii Społecznej i Psychologii Religii Instytut Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Aleje Racławickie 14 20-950 Lublin

dr hab. Jacek Śliwak

ORCID: (nieznany)

Jacek Śliwak – doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierownik Katedry Psychologii Społecznej i Psychologii Religii w Instytucie Psychologii. Promotor 4 doktoratów i 250 prac magisterskich. W latach 2001 - 2008 kierownik Międzywydziałowego Podyplomowego Studium Rodziny przy KUL. Zainteresowania badawcze: altruizm, relacje interpersonalne, zachowania asertywne, postawy religijne, relacje religijne, poznawcze korelaty religijności. Kontakt: Katedra Psychologii Społecznej i Psychologii Religii Instytut Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Aleje Racławickie 14 20-950 Lublin
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...