Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: metodologia

KMT 2015 nr 4 Pobierz PDF

Lista recenzentów kwartalnika „Kultura-Media-Teologia” w roku 2015

Źródło: , Lista recenzentów kwartalnika „Kultura-Media-Teologia” w roku 2015, "Kultura - Media - Teologia", 2015( 23) nr 4, s. 82-83.

DOI: 10.21697/kmt.23.6

O autorach

1. dr Bogumiła Suwara PhD., Słowacka Akademia Nauk, Słowacja; 2. Mgr. Dariusz Żuk-Olszewski, PhD., Katedra nabozenskych studii, Filozoficka Fakulta, Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze (Słowacja); 3. ks. Prof. Amantius Akimjak, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Katolickiego w Rużomberoku (Słowacja); 4. doc. Mgr. Michal Valčo, PhD., Katedra náboženských štúdií, Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline (Słowacja); 5. prof. dr hab. Jerzy Myśliński 6. ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło, Wydział Teologiczny UKSW; 7. ks. prof. dr hab. Czesław Rychlicki, Wydział Teologiczny UMK w Toruniu; 8. ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz, Wydział Teologiczny UMK w Toruniu; 9. ks. prof. dr hab. Wojciech Pikor, Wydział Teologiczny UMK w Toruniu; 10. ks. dr hab. Paweł Mazanka, prof. UKSW, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW; 11. ks. dr hab. Dariusz Kurzydło, Wydział Teologiczny UKSW; 12. dr hab. Sławomir Sowiński, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW; 13. dr hab. Wiesława Tomaszewska, prof. UKSW, Wydział Nauk Humanistycznych UKSW; 14. ks. dr hab.  Tomasz Moskal, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Wydział Teologii; Instytut Historii Kościoła i Patrologii 15. ks. dr hab. Marek Lis, prof. UO, Uniwersytet Opolski; Wydział Teologiczny; 16. ks. dr hab. Jarosław Woźniak, Wydział Teologii KUL; 17. dr hab. Monika Worsowicz, Uniwersytet Łódzki; Wydział Filologiczny; Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej; 18. dr hab. Grzegorz Łęcicki, prof. UKSW, Wydział Teologiczny UKSW; 19.  o. dr hab. Witold Kawecki, prof. UKSW, Wydział Teologiczny UKSW; 20. dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM, Wydział Teologiczny UWM; 21.  dr hab. Mariola Marczak, prof. UWM, Wydział Humanistyczny UWM; 22. ks. dr hab. Józef Kloch, prof. UKSW, Wydział Teologiczny UKSW; 23. ks. dr hab. Edward Jarmoch, prof. UPH, Wydział Humanistyczny UPH; 24. ks. dr hab. Piotr Piasecki OMI, Wydział Teologiczny UAM; 25. ks. dr hab. Dariusz Lipiec, prof. KUL, Wydział Teologii KUL; 26. ks. dr hab. Dominik Zamiatała, prof. UKSW, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW; 27. ks. dr hab. Stanisław Kozakiewicz, Wydział Teologiczny UWM; 28. ks. dr hab. Tomasz Stępień, prof. UKSW, Wydział Teologiczny UKSW; 29. dr Bartosz Wieczorek, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW; 30. dr Marek Robak, Wydział Teologiczny UKSW; 31. dr Michał Wyrostkiewicz; 32. dr Mariusz Włodarczyk, Instytut Dziennikarstwa UW; 33. dr Patryk Kencki, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie; Wydział Aktorski; 34. dr Witold Bobryk, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; Wydział Humanistyczny; Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych; 35. dr Paweł Płatek, Wydział Teologiczny UKSW; 36. dr Agnieszka Roguska, Wydział Humanistyczny UPH w Siedlcach; 37. dr Marzena Godzińska, Wydział Orientalistyczny UW; 38. ks. dr Mariusz Rucki, Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi;
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...