dr Rafał Cekiera

ORCID: (nieznany)

Rafał Cekiera – doktor nauk społecznych, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Publikował m.in. w „Tygodniku Powszechnym”, „Znaku”, „Charakterach”, „Więzi”, „Czasie Kultury”, „Pograniczach”, „Opcjach”, „Toposie”, „W drodze” oraz w różnych czasopismach naukowych. Autor książek „O pułapkach emigracyjnej lekkości. Doświadczenie tymczasowości w narracjach młodych polskich emigrantów poakcesyjnych” (NOMOS 2014) oraz „Zgryzoty i nadzieje. Socjologiczna analiza wpisów do ksiąg wotywnych w kaplicy św. Wendelina w Rudzicy” (TMR 2016). Zajmuje się przede wszystkim problematyką związaną z socjologią migracji, socjologią religii i współczesnymi przemianami kulturowymi. Kontakt: rafal.cekiera@us.edu.pl
Artykuły
 • Terroryści, tchórze i lenie – konstruowanie wizerunków uchodźców za pomocą memów internetowych
  KMT 29 / 2017
 • Informacje
  Numery

  Zobacz wszystkie numery

  Linki
  Inne informacje

  Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...