Słowa kluczowe: Watykan ewangelizacja kościół medioznawstwo radio teologia mediów

KMT 2012 nr 2 Pobierz PDF

Maciej Szczepaniak,

Radiowa transmisja mszy św. z Kongresu Eucharystycznego w Dublinie. Przełom w recepcji transmisji radiowych w praktyce eklezjalnej

Źródło: Maciej Szczepaniak, Radiowa transmisja mszy św. z Kongresu Eucharystycznego w Dublinie. Przełom w recepcji transmisji radiowych w praktyce eklezjalnej, "Kultura - Media - Teologia", 2012( 9) nr 2, s. 8-19.

Wszystko wskazuje na to, że papież Pius XI – wcześniej przeciwny transmisjom nabożeństw w środkach społecznego przekazu – po raz pierwszy wysłuchał mszy św. przez radio podczas Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Dublinie w 1932 roku. Papież zwrócił się wówczas do uczestników kongresu z przesłaniem, które było wyraźnym symptomem nowego spojrzenia na wykorzystanie fal radiowych w dziele ewangelizacji. Transmisja mszy św. z Dublina w pełni zasługuje na miano wydarzenia przełamującego dotychczasowy sposób podejścia Stolicy Apostolskiej do przekazu liturgii za pomocą fal radiowych. Papież nazwał wówczas siebie „uczestnikiem” wydarzenia kongresowego.

Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...