Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Watykan ewangelizacja kościół medioznawstwo radio teologia mediów

KMT 2012 nr 2 Pobierz PDF

Maciej Szczepaniak,

Radiowa transmisja mszy św. z Kongresu Eucharystycznego w Dublinie. Przełom w recepcji transmisji radiowych w praktyce eklezjalnej

Źródło: Maciej Szczepaniak, Radiowa transmisja mszy św. z Kongresu Eucharystycznego w Dublinie. Przełom w recepcji transmisji radiowych w praktyce eklezjalnej, "Kultura - Media - Teologia", 2012( 9) nr 2, s. 8-19.

DOI: 10.21697/kmt.9.1

Wszystko wskazuje na to, że papież Pius XI – wcześniej przeciwny transmisjom nabożeństw w środkach społecznego przekazu – po raz pierwszy wysłuchał mszy św. przez radio podczas Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Dublinie w 1932 roku. Papież zwrócił się wówczas do uczestników kongresu z przesłaniem, które było wyraźnym symptomem nowego spojrzenia na wykorzystanie fal radiowych w dziele ewangelizacji. Transmisja mszy św. z Dublina w pełni zasługuje na miano wydarzenia przełamującego dotychczasowy sposób podejścia Stolicy Apostolskiej do przekazu liturgii za pomocą fal radiowych. Papież nazwał wówczas siebie „uczestnikiem” wydarzenia kongresowego.

O autorach

Ks. dr Maciej Szczepaniak

ORCID: (nieznany)

kapłan archidiecezji poznańskiej, adiunkt w Zakładzie Liturgiki i Homiletyki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiował w Poznaniu i w Rzymie. Uzyskał stopień doktora teologii na Wydziale Teologicznym UAM i doktora komunikacji społecznej na Pontificia Universitá della Santa Croce. Od 2004 roku rzecznik prasowy archidiecezji poznańskiej, od 2010 roku konsultor Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski. Specjalizuje się w dziedzinie teologii przepowiadania i komunikacji społecznej. Jest autorem m.in. Jezus ucisza burzę. Interpretacja Ojców Kościoła zachodniego (1998), Symbolika światła w apokalipsach Starego Testamentu i w Apokalipsie św. Jana (2001), Il Giubileo e la stampa (2004).
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...