Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Franciszek Jan Paweł II Pius IX Radio Watykańskie Watykan radio rocznica

KMT 2021 nr 4 Pobierz PDF

Janusz Włodzimierz Adamowski,

Aktywność nadawcza i programowa Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego – próba analizy

Źródło: Janusz Włodzimierz Adamowski, Aktywność nadawcza i programowa Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego – próba analizy, "Kultura - Media - Teologia", 2021( 48) nr 4, s. 7-23.

DOI: 10.21697/kmt.48.1

W lutym 2021 roku upłynęło 90 lat od chwili podjęcia działalności nadawczej przez Radio Watykańskie. Ta utworzona za pontyfikatu papieża Piusa XI, i z aktywnym udziałem jednego z „ojców” światowej radiofonii – Guglielmo Marconiego instytucja, przez lata swojej aktywności realizowała liczne ważne funkcje, od informacyjnej poczynając aż po integrującą. Warto jednak podkreślić, że była nie tylko radiem konfesyjnym, ale także ważnym „głosem” kolejnych następców swego założyciela na tronie Piotrowym, przemawiającym w sprawach wagi najwyższej w wielu językach, do jakże licznego, międzynarodowego audytorium. Jednym z tych języków był język polski, który formalnie pojawił się na antenie Radia w 1938 roku, gdy powołano do życia jego Sekcję Polską. Prowadziła ona swoją działalność (z krótką przerwą na okres kilku pierwszych lat wojny) w sposób różnorodny – od strony prezentowanych na antenie gatunków dziennikarskich – i zróżnicowany czasowo. Apogeum świetności Sekcji (podobnie zresztą jak i całego Radia) przypadło na lata pontyfikatu papieża-pielgrzyma Jana Pawła II, szczególnie doceniającego rolę i znaczenie środków społecznego przekazu oraz dziennikarzy. Szeroka reforma mediów watykańskich, zapoczątkowana w 2015 roku przez papieża Franciszka, zredukowała samodzielność, a także wcześniejszą wysoką pozycję i znaczącą rolę Radia Watykańskiego (a w tym także jego Sekcji Polskiej) w systemie medialnym Państwa Watykańskiego. Działa ono jednak nadal, tradycyjnie, podobnie jak przed laty, obsługiwane przez ojców jezuitów, docierając do swoich słuchaczy przede wszystkim z przekazem o treściach religijnych.

O autorach

Janusz Włodzimierz Adamowski

ORCID: 0000-0002-0658-9683

prof. dr hab., medioznawca i politolog. W latach 1999– 2008 dyrektor Instytutu Dziennikarstwa WDiNP UW, a następnie dziekan tego wydziału (2008–2016). Od września 2016 r. pełni funkcję dziekana Wydziału Dziennikarstwa, In- formacji i Bibliologii UW. Członek rad programowych i redakcyjnych instytucji oraz cza- sopism naukowych, autor publikacji poświęconych problematyce funkcjonowania systemów i organizacji medialnych. Wieloletni członek Rady Nadzorczej Polskiego Radia S.A, w okresie 10.2014 - 01.2016 jej przewodniczący. Recenzent w postępowaniu o nadanie przez UKSW w Warszawie stopnia doktora honoris causa ojcu Federico Lombardiemu SJ – b. dyrektorowi Radia Watykańskiego.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...