Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Dziennikarstwo antropologia komunikacji etyka filozofia głupoty media sztuczna inteligencja

KMT 2022 nr 4 Pobierz PDF

Jarosław Sobkowiak,

Przyszłość osoby w mediach – od filozofii głupoty ku sztucznej inteligencji

Źródło: Jarosław Sobkowiak, Przyszłość osoby w mediach – od filozofii głupoty ku sztucznej inteligencji, "Kultura - Media - Teologia", 2022( 52) nr 4, s. 164-186.

DOI: 10.21697/kmt.52.9

Najważniejsze historyczne spory, jakie toczył człowiek, dotyczyły prawdy, a ściślej prawdy o człowieku. Rozgrywały się na trzech zasadniczych płaszczyznach: myślenia, działania i prawa. Był to jednak obszar, który można uznać już dziś za historyczny. Współczesny spór o osobę, w tym o osobę w mediach, rozgrywa się pomiędzy filozofią głupoty, a więc rezygnacją z rzetelnej ścieżki intelektualnej analizy opisywanego zjawiska a sztuczną inteligencją, która jawi się jako sposób zastąpienia inteligencji ludzkiej. Osoba staje się wyłącznie elementem opisu życia społecznego, coraz bardziej niemym aktorem zdarzeń, przestaje zaś być właściwym podmiotem procesu komunikowania. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, na ile w zawodzie dziennikarza sztuczna inteligencja będzie wyłącznie nową metodą szybkiego pozyskiwania i obróbki danych, na ile zaś będzie próbą zastąpienia osoby w jej niepowtarzalnych cechach takich jak: intuicja poznawcza, wrażliwość, emocje, motywacja i odpowiedzialność. Szczególnie istotne wydają się dwa ze wspomnianych zagadnień: motywacja i odpowiedzialność. Pytanie, które pozostaje otwarte, dotyczy nie tyle przyszłości mediów (do nich sprowadzamy najczęściej opis przeobrażeń zachodzących w mediosferze), co raczej przyszłości osoby w mediach, szczególnie w wymiarze podmiotowym. W tak rozumianym przeobrażeniu ludzkiego poznania i świata mediów zasadnicze staje się wezwanie do zdefiniowania na nowo podstawowych zasad etycznych, chroniących osobę i jej dobro.

O autorach

Jarosław Sobkowiak

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ORCID: 0000-0003-3698-4366

(ur. 1967), marianin, dr nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej, studia specjalistyczne z etyki – Centre Sévres – Paryż, adiunkt i kierownik Zakładu Dydaktyki Mediów, Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej i Cyfrowej UKSW, prodziekan ds. finansów i studiów stacjonarnych, redaktor naczelny półrocznika „Studia Theologica Varsaviensia”, członek zarządu (sekretarz) Stowarzyszenia Teologów Moralistów, członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...