Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Edukacja medialna Facebook Twitter cyberbullying cyberprzemoc edukacja medialna nowe media prywatność social media

KMT 2015 nr 1 Pobierz PDF

Piotr Siuda,

Prywatność w Internecie – zarys perspektywy krytycznej

Źródło: Piotr Siuda, Prywatność w Internecie – zarys perspektywy krytycznej, "Kultura - Media - Teologia", 2015( 20) nr 1, s. 36-56.

DOI: 10.21697/kmt.20.3

Autor artykułu wychodzi z założenia, że mamy do czynienia z dwoma stanowiskami w badaniach internetu: optymistycznym i pesymistycznym. Krytycy wskazują na ekonomiczne i polityczne negatywne konsekwencje użycia Sieci, a obecnie coraz więcej uwagi poświęcają kwestii naruszeń prywatności w internecie. Badaniom na ten temat rzadko kiedy towarzyszy jednak próba ogólnego uporządkowania tego, jak wspomniane pogwałcenia postrzegają krytycy tego zagadnienia. To jest właśnie celem artykułu. Autor – posiłkując się różnymi doniesieniami akademickimi – pokazuje, jak krytycy konceptualizują prywatność internetową i jakie wyróżniają typy jej naruszeń oraz sposoby przeciwdziałania im. Omawiane zagadnienia są ważne, jeśli uznać (za krytykami), że skala naruszeń prywatności jest bardzo duża. Rzadko kiedy bada się opinie i zachowania użytkowników internetu związane z prywatnością online.

O autorach

Dr Piotr Siuda

ORCID: (nieznany)

zainteresowany między innymi popkulturą i internetem. Adiunkt w Katedrze Socjologii na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych UKW w Bydgoszczy, wykładowca na Humanistyce 2.0 tej uczelni. Koordynator szeregu projektów badawczych (Prosumpcjonizm pop-przemysłów, cykl Dzieci sieci) oraz autor książek Religia a Internet (2010), Kultury prosumpcji (2012) oraz Japonizacja (2014); publikował w wielu periodykach naukowych (między innymi w „European Journal of Cultural Studies”, „Studia Socjologiczne”, „Kultura i Społeczeństwo”, „Kultura i Edukacja”). Jest szkoleniowcem Wydawnictwa Naukowego PWN; organizuje dla tej firmy seminaria naukowe. Członek Zarządu Oddziału Toruńskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Członek Association of Internet Researchers. Prowadzi stronę WWW i blog: http://piotrsiuda.pl; można do niego napisać na adres: piotr.siuda@gmail.com.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...