Strona archiwalna

Na tej stronie znajdują się numery archiwalne kwartalnika od 1 (2010) do 53 (2023). Począwszy od numeru 54 kwartalnik znajduje się pod tym adresem.

 

Słowa kluczowe: Polska Siostry zmartwychwstanki Watykan duchowość kobieta kościół religia sacrum wspólnota

KMT 2014 nr 4 Pobierz PDF

Joanna Pyszna,

Prymat miłości w duchowości Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego

Źródło: Joanna Pyszna, Prymat miłości w duchowości Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego, "Kultura - Media - Teologia", 2014( 19) nr 4, s. 61-76.

DOI: 10.21697/kmt.19.4

Desakralizacja i laicyzacja życia społecznego, relatywizm aksjologiczno-moralny oraz rozprzestrzeniający się sekularyzm to największe wyzwania, przed jakimi postmodernistyczny świat stawia osoby konsekrowane. Odpowiedzią zakonników powinno być świadectwo przywiązania do spójnego systemu wartości, w którym miłość Boga i człowieka zajmują nadrzędne miejsce. Zgłębiając charyzmaty polskich instytutów życia konsekrowanego, warto zwrócić uwagę na duchowość Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego oraz jej przedstawicieli: bł. Celinę Borzęcką CR, Jadwigę Borzęcką CR oraz Piotra Semenekę CR. Łącząc życie kontemplacyjne z działalnością apostolską, Siostry Zmartwychwstanki usilnie zabiegają o moralne odrodzenie świata w duchu ewangelicznych błogosławieństw. Ta odnowa człowieczeństwa dokonuje się poprzez miłość, która jest zarazem istotą powołania zakonnego, jak i sercem duchowości zmartwychwstańskiej.

O autorach

Mgr Joanna Pyszna

ORCID: 0000-0002-0870-6062

Absolwentka Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie doktorantka II roku Teologii Duchowości UKSW.
Informacje
Numery

Zobacz wszystkie numery

Linki
Inne informacje

Używamy plików cookies do mierzenia ruchu na stronie. Więcej na ten temat...